บทความน่ารู้

น้ำมันคาโนลา น้ำมันเพื่อสุขภาพ

น้ำมันคาโนลา (Canola Oil) เกิดจากการนำเมล็ดของต้นคาโนลามาสกัดเป็นน้ำมัน โดยต้นคาโนลามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศแคนาดา เกษตรกรนิยมทำการเพาะปลูกต้นคาโนลาในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อากาศมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกมากที่สุด

clip image003

ภาพจาก : http://www.scimath.org/sciencearticle/item/726

น้ำมันคาโนลาเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่ต้องการรักษาสุขภาพที่มีแนวโน้มการขยายตัวของตลาดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาของน้ำมันคาโนลาจะมีราคาที่สูงกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านวัตถุดิบที่ประเทศไทยยังไม่สามารถเพาะปลูกพืชชนิดนี้ได้ แต่ด้วยคุณประโยชน์ด้านสุขภาพที่ดีต่อร่างกาย น้ำมันคาโนลาจึงยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

น้ำมันคาโนลามีองค์ประกอบเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้แก่ กรดโอเลอิค (oleic acid) ประมาณ 60-62% ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสูงใกล้เคียงกับน้ำมันมะกอก ส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงมีอยู่ประมาณ 30% ซึ่งในปริมาณดังกล่าวนี้เป็นกรดลินโนเลนิคประมาณ 9-10% ซึ่งพบว่าสูงกว่าในน้ำมันถั่วเหลือง แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการพัฒนาพันธุ์จนสามารถผลิตน้ำมันคาโนลาที่มีกรดลินโนเลนิคลดลงจนเหลืออยู่เพียงประมาณ 2% ทำให้มีเสถียรภาพดีมากยิ่งขึ้นที่อุณหภูมิห้อง

น้ำมันคาโนลามีกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณต่ำมาก (น้อยกว่า 7%) ซึ่งปริมาณนี้เท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของที่พบในน้ำมันข้าวโพด จึงเป็นน้ำมันที่ดีสำหรับการลดปริมาณไขมันอิ่มตัวในอาหาร

น้ำมันคาโนลาเป็นแหล่งที่ดีของโทโคฟีรอล โดยมีปริมาณใกล้เคียงกันกับในน้ำมันข้าวโพด น้ำมันเมล็ดทานตะวัน และน้ำมันเมล็ดฝ้าย นอกจากนั้นน้ำมันคาโนลายังมีโทโคฟีรอลชนิดแอลฟาซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินอีในปริมาณสูง นอกจากนี้น้ำมันคาโนลามีไฟโตสเตอรอลในปริมาณสูงถึงประมาณ 800 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งมีรายงานว่าสเตอรอลจากพืชชนิดนี้มีผลในการลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดด้วย

ในด้านของการนำไปมช้งาน น้ำมันคาโนลาสามารถใช้เป็นน้ำมันสลัดหรือน้ำสลัด ส่วนน้ำมันคาโนลาที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเพื่อป้องกันกลิ่นหืนสามารถใช้เป็นน้ำมันสำหรับทอด ใช้ผลิตเนยเทียมและเนยขาวได้

Sending
User Review
0 (0 votes)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)