บทความน่ารู้

เธอมากับฝน

หน้าฝนถือเป็นฤดูกาลที่มีความเสี่ยงต่ออาการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆได้สูงเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้บางคนปรับสภาพร่างกายตามไม่ทันและเป็นสาเหตุของอาการหวัดหรือโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นได้ โรคภัยร้ายแรงที่มาพร้อมกับหน้าฝนมีอยู่มากมายหลายโรคดังต่อไปนี้

her-Alone-in-the-Rain เธอมากับฝน

ภาพจาก : http://wallpaperswide.com/rain_drops_over_umbrella-wallpapers.html

          โรคแรกที่พบได้บ่อยมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นอาการหวัด คัดจมูก หรือติดเชื้อที่ลำคอ ซึ่งเกิดได้จากเชื้อไวรัสที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ สภาวะอากาศที่ชื้นและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นเหตุให้ใครหลายๆคนต้องเผชิญกับโรคนี้อยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าฝน อาการโดยทั่วไปที่แสดงออกก็คือ อาการคัดจมูก มีน้ำมูก เจ็บคอ มีไข้ หรือปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจพัฒนาเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้

           โรคต่อมาที่มาพร้อมกับหน้าฝนก็คือ โรคท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษ โรคนี้มีสาเหตุมาจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ซึ่งสภาวะอากาศในหน้าฝนส่งผลให้เชื้อเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้น โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวในช่วงนี้จึงเพิ่มมากขึ้นด้วย การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เองที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่าย

           โรคผิวหนังอักเสบเป็นอีกโรคที่เกิดได้บ่อยในหน้าฝน เนื่องจากผิวหนังเกิดการสัมผัสกับน้ำที่เจิงนองบนท้องถนน ในน้ำเหล่านี้ถือเป็นแหล่งของเชื้อโรคและเชื้อราที่ส่งผลให้เกิดอาการคัน หนอง ฝี หรือทำให้แผลบนผิวหนังเกิดการติดเชื้อได้ มากไปกว่านั้น อาจรุนแรงมากขึ้นหากมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคอย่างเล็บโตสไปร่า อินเทอโรแกนส์ (Leptospira interrogans) เชื้อตัวนี้จะแทรกซึมผ่านผิวหนังที่เป็นแผล จนทำให้เกิดโรคฉี่หนู ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว และมีอาการเบื่ออาหารได้

           โรคสุดท้ายที่มาพร้อมกับสายฝนก็คือโรคไข้เลือดออก เนื่องจากในช่วงหน้าฝนมักจะเกิดน้ำขังตามบริเวณต่างๆซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อันเป็นต้นเหตุสำคัญในการเกิดโรคไข้เลือดออก อาการที่พบคือ มีไข้สูงต่อเนื่อง เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และเซื่องซึม

           โรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าฝนสามารถป้องกันได้เพียงแต่เราต้องหมั่นดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่เจิงนองตามพื้น และหมั่นเทน้ำขังเพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลาย รวมไปถึงการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้แก่ร่างกายและไม่ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย