บทความน่ารู้, สุขภาพ, สุขภาพดี, สุขภาพน่ารู้, เกี่ยวกับโรค

ปวดเรื้อรัง

ปวดเรื้อรังเพราะอะไร

การใช้ชีวิตที่ไม่ปกติ มีผลทำให้ร่ายกายเจ็บปวดได้อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอาการที่เป็นเรื้อรัง ยิ่งส่งผลให้เราทรมานไปอย่างยาวนาน ซึ่งการที่ร่างกายมนุษย์มีความซับซ้อน ก็ทำให้มีโอกาสการเจ็บป่วยได้หลากหลายมากขึ้น

หนึ่งในโรคที่มนุษย์เป็นกันมากและมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ อาการที่เกี่ยวเนื่องกับกระดูก แกนกลางหลักของร่างกาย เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวและพยุงร่างกาย ความผิดปกติของกระดูกส่วนนี้ จึงส่งผลกระทบอย่างมากในการดำเนินชีวิต และทำให้ความสุขในการใช้ชีวิตลดน้อยลง

ในปัจจุบัน โรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังอาจมีในลักษณะที่ไม่หลากหลายนัก แต่การที่กระดูสันหลังมีความผิดปกติ นับว่ามีอันตรายต่อร่างกายไม่ใช่น้อย เนื่องจากบริเวณกระดูกสันหลังเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาททั่วร่างกาย ดังนั้น การที่กระดูกสันหลังได้รับความกระทบกระเทือนจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง จึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาททั่วร่างกาย ทั้งการเดิน การนั่ง การพูด หรือการใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบอื่นๆทั่วๆไป

หนึ่งในอาการเกี่ยวกับกระดูกที่น่ากลัว ก็คือ “โรคกระดูกสันหลังคด” ซึ่งเป็นโรคหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป บางคนอาจจะจะเป็นอยู่แล้ว แต่คุณยังไม่รู้ตัว และมัวเข้าใจผิดว่าอาการที่เป็นอยู่เป็นเพราะกล้ามเนื้อหรือส่วนอื่นๆของร่างกาย ซึ่งหากว่ามันเริ่มเกิดขึ้นแล้วกับคุณ ห้ามปล่อยอาการทิ้งไว้เด็ดขาด เพราะโรคนี้มีแต่จะทำให้ชีวิตของคุณแย่ลงเรื่อยๆ มาเรียนรู้ความน่ากลัวและตั้งมือรับอาการดังกล่าวกันตอนนี้ดีกว่าค่ะ

เมื่อกล่าวถึง โรคกระดูกสันหลังคด ต้องอธิบายก่อนว่ามันคืออะไร หรือเกิดขึ้นได้อย่างไร โรคนี้เป็นโรคที่กระดูกสันหลังเกิดการบิดเบี้ยวไปจากแกนกลางร่างกาย โดยอาจจะเบี้ยวไปข้างซ้ายหรือข้างขวา ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ หรืออาจเกิดจากอาการผิดรูปของกระดูกสันหลัง จากเดิมที่มีลักษณะของกระดูกสันหลังเมื่อมองจากด้านข้างเป็นรูปตัว S ซึ่งอาการเริ่มแรกของผู้ป่วยโรคนี้คือการมีอาการปวดหลังและมีอาการเหนื่อยง่าย แล้วจึงลุกลามเป็นอาการที่รุนแรงต่อเนื่องตามมา

โรคกระดูกสันหลังคดเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง ในปัจจุบันพบว่าโรคกระดูกสันหลังคดเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ความผิดปกติแต่กำเนิด กรรมพันธ์ สมองพิการ ซึ่งที่มาเหล่านี้น่าจะพอเตรียมรับมือหรือแก้ไขได้แต่เนิ่นๆ แต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือ การไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดหรือไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ซึ่วผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการของโรคกระดูกสันหลังคดเนื่องจากสาเหตุนี้ โดยเพศไม่มีผลต่อโอกาสการเกิดของโรค เพราะจากสถิติของผู้ป่วยพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคกระดูกสันหลังคดได้เท่ากัน แต่ลักษณะการคดของกระดูกในเพศหญิงจะมีอาการมากกว่าการคดในเพศชาย ทำให้เพศหญิงต้องเจ็บปวด ทุกข์ทรมานมากกว่า

เมื่อเกิดอาการกระดูดสันหลังคด อาการเริ่มต้นที่จะแสดงออกมา คือ ความไม่สมดุลของร่างกาย เช่น ไหล่ 2 ข้างสูงต่ำไม่เท่ากัน แผ่นหลังนูนไม่สม่ำเสมอกัน สะโพกสูงต่ำไม่เท่ากัน และมักจะตามมาด้วยอาการปวดบริเวณเอว หลัง คอ ซึ่งเกิดขึ้นเรื้อรังยาวนานเป็นเดือนหรือเป็นปี

จากอาการที่กล่าวไปแล้ว วิธีการสังเกตตัวเองว่ากำลังเข้าข่ายการเป็นโรคกระดูกสันหลังคดแล้วหรือไม่จึงต้องอาศัยการสังเกต โดยเริ่มต้นจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของตนเอง ลองไปยืนหน้ากระจก แล้วสังเกตความสูงของหัวไหล่ 2 ข้าง ความนูนของกระดูกสะบัก หรือแนวกระดูกสะโพกแบบเบื้องต้นไปก่อน หากพบว่ามีความรู้สึกที่ผิดปกติก็ให้ไปลองพบแพทย์เพื่อตรวจอาการโดยละเอียดอีกที

ปวดเรื้อรังเพราะอะไร
ปวดเรื้อรังเพราะอะไร — จาก : http://popcornfor2.com/

เมื่อทราบแล้วว่าเรามีความเสี่ยงหรือกำลังเผชิญหน้ากับโรคดังกล่าวอยู่ วิธีการในการรักษาโรคกระดูกสันหลังคดก็เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจ โดยมีขั้นตอนในการรักษาในกรณีที่เป็นน้อยหรือเป็นมาก ดังนี้

1. กรณีที่เป็นน้อย รักษาโดยการใช้เสื้อเกราะดัดหลัง ต้องใส่อุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่กระดูกสันหลังยังไม่หยุดเจริญเติบโต หรือมีอายุน้อยกว่า 16 ปีเท่านั้น

2. กรณีที่เป็นมากหรือเป็นตอนอายุมาก ต้องรักษาโดยการผ่าตัด การผ่าตัดในที่นี้ คือ การใช้เหล็กดามหลังและตรึงเหล็กเอาไว้ จากนั้นจึงเชื่อมกระดูกสันหลังในบริเวณนั้น เพื่อปรับรูปร่างหรือลดความคดให้น้อยลง

แม้ว่าโรคกระดูกสันหลังคดอาจจะยังไม่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ แต่โรคกระดูกสันหลังคดก็ถือเป็นอีกโรคที่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว คงน่ากลัวไม่ใช่เล่นเลย ดังนั้น การรู้จักวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถมีชีวิตแบบปกติสุขได้ตลอดไป และไม่ต้องมาทนเจ็บกับการดัดหลังเพื่อให้รูปร่างกลับเป็นเหมือนเดิม

สุดท้าย อยากให้ผู้อ่านทุกท่านรู้จักการสังเกตแลดูแลตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าเราจะทานอาหารที่ดี ออกกำลังกาย หรือนอนหลับอย่างเพียงพอก็แล้วแต่ แต่สาเหตุของการเกิดโรคมักเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่เราไม่ทันระวังตัวอยู่เสมอ แม้กระทั่งการเคลื่อนที่ของร่างกาย การเดิน การนั่ง การยืน หรือการนอนผิดท่า ที่ทำให้เรารู้สึกสบายในชั่วขณะหนึ่ง แต่อาจจะทำให้เราต้องเจ็บปวดและทุกข์ทรมานกับผลของมันไปตลอดชีวิตเลยก็ได้

Sending
User Review
0 (0 votes)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)