บทความน่ารู้

ชาเขียว…เครื่องดื่มมากประโยชน์

ชาเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยชาที่นิยมดื่มกันในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ ชาจีน ชาฝรั่ง และ ชาเขียว ซึ่งชาแต่ละชนิดจะมีกรรมวิธีในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันไป ทำให้ประโยชน์ที่ร่างกายได้รับแตกต่างกันตามไปด้วย

benefits-drinking-green-tea ชาเขียว...เครื่องดื่มมากประโยชน์

ภาพจาก : http://lifefoodnutrition.org/benefits-drinking-green-tea/

          ชาที่จัดว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด คือ ชาเขียว (Green tea) ซึ่งเป็นชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก ใบชาที่เก็บได้จะถูกนำไปไล่ความชื้นออก และทำลายเอ็นไซม์ในใบชาเพื่อไม่ให้เกิดการหมักตัวขึ้น จากนั้นจะนำไปมวนและนำใบชาไปคั่วเพื่อให้ความชื้นเหลือเพียง 3% ด้วยกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้ชาเขียวไม่เสียองค์ประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น สารโพลีฟีนอล ที่เป็นสารต้านออกซิเดชันให้กับร่างกายในปริมาณสูง ช่วยป้องกันการทำลายเซลล์ในร่างกาย อีกทั้งมีสารคาเทชิน หรือ epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ที่ช่วยยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ เป็นต้น

อย่างไรก็ดีการดื่มชาก็มีข้อควรระวังหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่เป็นโรคริคสีดวงหรือมักมีอาการท้องผูกไม่ควรดื่มชาที่มีความเข้มมากๆ หรือหากผู้บริโภคคนใดต้องการดื่มชาที่เข้มข้นมากๆ ก็ไม่ควรดื่มใกล้เวลาอาหาร เนื่องจากจะมีผลทำให้กระเพาะอาหารดูดซับสารอาหารได้น้อยลง ช่วงระยะเวลาการดื่มชาที่เหมาะสมจึงควรดื่มก่อนรับประทานอาหารประมาณ 2-3 ชั่วโมง อีกทั้งไม่ควรดื่มชาในขณะที่กินยา เพราะสารประกอบในใบชาจะทำให้ฤทธิ์ของยาเสื่อมลงหรืออาจทำให้ยาที่กินไปกลายเป็นพิษได้ นอกจากนี้ไม่ควรดื่มชาที่ชงทิ้งไว้นานหลายชั่วโมง  เพราะน้ำชาอาจจะมีการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์และทำให้สารต่างๆ ในน้ำชาจะแปรเปลี่ยนเป็นสารพิษได้

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ผู้บริโภคในประเทศไทยในปัจจุบัน หันมาให้ความสนใจต่อเครื่องดื่มสุขภาพ และหันมาบริโภคชาเขียวกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของชาเขียวพร้อมดื่มในประเทศที่มีมูลค่าสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการในการผลิตชาเขียวมีการแข่งขันทางการค้าที่สูงเพิ่มขึ้นทั้งในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และในขนาดย่อมระดับ SMEs

 

Sending
User Review
0 (0 votes)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)