บทความน่ารู้

ดื่มเพื่อสุขภาพ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์ ไวน์ วิสกี้ บรั่นดี หรือเหล้าขาว ล้วนแต่เป็นการลดทอนสติสัมปะชัญญะของคุณลงทั้งสิ้น โดยมากคนทั่วไปมักจะนิยมดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เพื่อความความเพลิดเพลิน คลายความเครียด หรือเข้าสังคม ซึ่งหากคุณไม่สามารถควบคุมปริมาณการดื่มที่เหมาะสมได้ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว

ดื่มเพื่อสุขภาพ

ภาพจาก : http://www.chaopraya.biz/index.php?lay=show&ac=article&Id=42517

โดยทั่วไปแล้วผู้ชายจะสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ได้มากกว่าผู้หญิงถึงเท่าตัว ทั้งนี้ปริมาณการดื่มที่เหมาะสมอาจขึ้นกับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ขนาดและน้ำหนักตัว ปริมาณน้ำในร่างกาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเนื่องจากอาจมีผลต่อปัญหาทางสุขภาพ เช่น กระดูกพรุน โรคหัวใจ โรคซึมเศร้า โรคเกี่ยวกับตับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเกิดอาการเมาได้ง่ายกว่าคนที่มีอายุน้อยเนื่องจากปริมาณน้ำในร่างกายน้อยกว่า ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากอาการเมาได้ง่ายกว่าคนที่อายุน้อย

สำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือเบียร์ ซึ่งได้แก่ หญิงที่ตั้งครรภ์ เด็ก ผู้ที่รับประทานยาประจำ ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น

อย่างไรก็ดี พบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณตามกำหนดจะทำให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเนื่องจากเครื่องดื่มเหล่านี้สามารถเพิ่มไขมัน HDL ที่เป็นไขมันที่ดีต่อร่างกาย จึงช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตันได้

มีงานวิจัยบ่งบอกว่าปริมาณการดื่มที่พอดีคือเบียร์ค่อนกระป๋อง ไวน์ปริมาณ1ขวด กระทิงแดงหรือเหล้าหนึ่งเป๊ก

อาการเมาจะเกิดเมื่อร่างกายมีระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดมากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทราบได้ด้วยการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยเครื่องเป่าที่คุณตำรวจมักใช้ตามด่านตรวจต่างๆ นอกจากนี้อาจสังเกตได้จากอาการดังต่อไปนี้ เช่น กลิ่นสุราจากลมหายใจ อาการเดินเซหรือเดินไม่ตรงทาง การเสียการทรงตัว พูดจาอ้อแอ้ ขับรถเร็วหรือช้าโดยไม่มีเหตุผล และมีความสามารถในการควบคุมร่างกายลดน้อยลง เป็นต้น

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งที่ประโยชน์ต่อร่างกาย ตราบใดที่คุณรู้ลิมิตตัวเอง แต่ถ้าคุณไม่ทราบว่าร่างกายของคุณรับได้มากแค่ไหน การรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงและถึงแก่ชีวิตได้

Sending
User Review
0 (0 votes)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)