การดูแลสุขภาพ, บทความสุขภาพ

ข้อดีนักดื่ม

ข้อดีนักดื่ม

ในช่วงที่ประเทศไทยห้ามการจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มมึนเมา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อาจจะทำให้สังคมคิดหรือเห็นว่าการกระทำนี้จะช่วยลดการมอมเมาหรือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้

แต่เมื่อช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา สังคมไทยน่าจะได้รับบทเรียนแล้วว่า ประชาชนส่วนหนึ่งยังคงต้องการเครื่องดื่มประเภทนี้แม้จะไม่ใช่ปัจจัย 4 ในการดำรงชีพ เพราะเมื่อประเทศประกาศให้ผู้ประกอบการกลับมาจำหน่ายเครื่องดื่มดังกล่าวอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นนักดื่มตัวจริงหรือตัวแทนจำหน่ายทั้งร้านค้าขนาดเล็กหรือใหญ่ ต่างกรูเข้าไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนห้างแทบแตก ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่า ประเทศไทยไม่สามารถงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดไปได้

แสดงว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องมีข้อดีอะไรหลายๆอย่าง ที่ทำให้คนเราไม่สามารถตัดขาดจากมันได้ แต่นอกจากความสุขของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผ่านการหมักบ่มแล้ว ข้อดีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีอะไรอีก หนึ่งในข้อดีที่เราจะหยิบยกมาเล่าวันนี้ ก็คือ ความสุขทางจิตใจที่ทำให้คนอยากมีชีวิตอยู่ต่อ เพราะเคยมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะสามารถลดความเสี่ยงของการตายได้ แต่จะลดลงอย่างไรในรูปแบบไหน ลองมาหาคำตอบกัน

ข้อดีนักดื่ม — ภาพจาก : https://www.dietdoctor.com/low-carb/keto/alcohol

เป็นไปได้อย่างไรว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้คนตายลดลง เพราะมันช่างขัดกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาในอดีตว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุที่ทำให้มึนเมาและถึงแก่ความตายชาร์ลส์ โฮลาฮาน เป็นนักจิตวิทยาที่ทำการวิจัยเรื่องนี้ เขาทำงานวิจัยกับ University of Texas at Austin และได้ผลสรุปว่า นักดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มเป็นประจำมีโอกาสตายก่อนวัยอันควรน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย โดยมีคำอธิบายดังต่อไปนี้

ชาร์ลส์ทดลองให้กลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่ 55 ถึง 65 ปี จำนวน 1,824 คน มาเริ่มการทดลองของเขา โดยเขาจะตามติดชีวิตของผู้ทดลอง และทำอย่างนั้นติดต่อกันนานๆเป็นเวลา 20 ปี สิ่งที่ชาร์ลส์ต้องทำก็คือ เขาจะต้องพยายามควบคุมพฤติกรรมของผู้ทดสอบให้อยู่ในขอบเขตที่เขาตั้งเอาไว้ และพยายามเลือกกลุ่มทดสอบที่มีลักษณะต่างๆคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็น สถานะทางสังคม สภาพเศรษฐกิจ รวมไปถึงสมรรถภาพทางกายด้วย

หลังจากที่เขาติดตามกลุ่มผู้ทดสอบเหล่านี้เป็นเวลา 20 ปี ทำให้เขาได้ข้อสรุปที่สำคัญที่ทำให้คุณต้องตกใจ ก็คือ กลุ่มคนที่ไม่คิดที่จะดื่มแอลกอฮอล์เลยแม้แต่น้อยจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากที่สุด รองลงมาคือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก และคนที่มีอัตราการตายที่น้อยที่สุดก็คือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เพียงระดับปานกลางเท่านั้น โดยคนที่ดื่ม แอลกอฮอล์ระดับปานกลางหมายถึงคนที่ดื่มแอลกอฮอล์วันละประมาณ 1-3 แก้ว

จากข้อมูลที่ชาร์ลส์ได้รับจากการวิจัยของเขาทำให้เห็นได้ว่า แม้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ แต่หากคุณยังคงดื่มอย่างหนักก็ยังมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ดี เพราะการที่คุณดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะทำให้คุณขาดสติหรือเพิ่มความเสี่ยงในการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็น โรคตับแข็งหรือโรคมะเร็งตับก็ตาม

  ส่วนเหตุผลที่ชาร์ลส์สรุปว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดสาเหตุของการเสียชีวิตได้เป็นเพราะว่า เขาเชื่อว่าแอลกอฮอล์ช่วยให้คนมีความเข้มแข็งทางจิตใจที่เพิ่มขึ้น แอลกอฮอล์เป็นเสมือนเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ทำให้เกิดเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่ง ซึ่งมันถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพกายและใจ ในขณะที่คนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย อาจจะมีสิ่งเหล่านี้ในระดับต่ำและมีแนวโน้มที่จะอยู่ในภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์บ้างเป็นครั้งคราว

นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางจะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาว เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนของเลือดและก็เสริมให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม การทดลองดังกล่าวเป็นการทดลองกับคนต่างชาติ ไม่ใช่คนในประเทศไทย และเป็นการสุ่มผู้ทดสอบขึ้นมาเพียงแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ว่าคนทั้งหมดบนโลกจะต้องมีผลการทดสอบในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น จึงไม่สามารถสรุปได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยให้อายุยืนยาวและไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร เพราะแอลกอฮอล์ไม่ใช่ปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้คนมีชีวิตต่อหรือเสียชีวิตลง การเสียชีวิตอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น ปัญหาทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่โชคชะตา

ดังนั้นจึง ไม่อยากให้ผู้อ่านทุกท่านคิดไปว่าทุกคนจำเป็นจะต้องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อทำให้ชีวิตยืนยาวมากขึ้นเพียงแต่ให้รับรู้ข้อมูลเอาไว้ว่าแอลกอฮอล์อาจจะมีส่วนที่จะทำให้สภาวะทางจิตใจสมบูรณ์หรืออาจจะช่วยลดภาวะโรคซึมเศร้าได้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม ซึ่งอาจมีผลต่ออายุที่ยืนยาวมากขึ้นได้ในเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์เลย

อย่างไรก็ตาม เรายังเชื่อว่ามนุษย์สามารถสร้างความสุขได้จากเครื่องมืออื่นๆที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ อาจจะเป็นเสียงหัวเราะจากคนรอบข้าง หรืออาจจะเป็นกำลังใจจากครอบครัว ก็จะสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวได้โดยไม่จำเป็นต้องแตะแอลกอฮอล์เลยแม้แต่หยดเดียว

สุดท้ายแล้ว เรายังคงรณรงค์ให้ทุกท่านไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มแต่พอดี เลือกดื่มในสถานการณ์ที่เหมาะสม ในปริมาณที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้คุณมีความปลอดภัยในชีวิตหรือมีอายุที่ยืนยาวได้

Sending
User Review
0 (0 votes)