บทความน่ารู้

วิธี แก้ไข ลูกก้าวร้าว

วิธี แก้ไข ลูกก้าวร้าว

การมีลูกหนึ่งคนอาจจะดึงเอาเวลามากกว่าครึ่งชีวิตของคุณออกไป เพราะคุณจะต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการที่จะเลี้ยงเขาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า พร้อมไปด้วยกับความคาดหวังที่เต็มเปี่ยมว่าการดูแลลูกที่คุณทำอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว และจะได้ผลดีต่อลูกเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น

ซึ่งการเลี้ยงลูกคงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับที่พ่อแม่ของเราเคยเลี้ยงเราเมื่อในอดีต โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ที่มีสิ่งเร้ามากมายที่อาจทำให้การเลี้ยงลูกนั้นเป็นไปได้อย่างยากมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสื่อต่างๆที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วพร้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัยและการอัพเดตของสังคมโลก รวมไปถึงวิธีการในการดูแลลูกที่เปลี่ยนไปจากในอดีต สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลทำให้อารมณ์ก้าวร้าวในเด็กสามารถเกิดได้อย่างง่ายมากขึ้น

จากที่กล่าวไป สิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เด็กเกิดความก้าวร้าวมากกว่าที่ควรที่จะเป็น หรืออาจจะทำให้การเชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่นั้นลดลง ดังนั้น การที่พ่อแม่ให้เพียงแค่อาหาร เงินตรา ความอบอุ่น หรือความรักอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วสำหรับเด็กในสมัยนี้ เพราะเราว่ายังมีหน้าที่สำคัญในการที่จะต้องสอนให้เด็กรู้จักการควบคุมทางอารมณ์ หรือการปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่สังคมกำหนดขึ้น เพื่อเมื่อวันหนึ่งที่ลูกเดินออกไปจากอ้อมอกของพ่อแม่ เขาจะไม่แสดงอารมณ์ก้าวร้าวหรือการควบคุมอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าที่สาธารณะ

Little girl sitting backwards with brown teddy bear Free Photo
วิธี แก้ไข ลูกก้าวร้าว –– ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/little-girl-sitting-backwards-with-brown-teddy-bear_8757337.htm#page=2&query=child+cry&position=6

พ่อแม่หลายๆคนมีปัญหาอย่างมากเกี่ยวข้องกับการควบคุมลูกหรือการเลี้ยงดูลูก เพราะลูกไม่เชื่อฟังคำสั่งและพร้อมที่จะทำร้ายหรือแสดงอารมณ์ก้าวร้าวต่อพ่อแม่เมื่อไม่ได้ดั่งใจ ทั้งนี้ การที่จะสอนการควบคุมอารมณ์จะต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้

หลักการข้อแรกในการควบคุมเด็กให้ได้ผลจะต้องมีการออกคำสั่งอย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อให้เด็กรับรู้ว่าเป็นคำสั่งที่เอาจริงและลูกจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟัง ไม่เอาแต่ใจ ที่สำคัญคือ ต้องไม่ใช้อารมณ์โกรธของพ่อแม่ในการพูดคุยกับลูก เพราะการใช้อารมณ์โกรธจะทำให้เกิดผลเสียตามมาอย่างแน่นอน ไม่เพียงแต่การควบคุมลูกที่ไม่ได้ผลเท่านั้น แต่อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ทำให้ลูกยิ่งมีความเกรี้ยวกราดเหมือนอย่างที่เคยได้เรียนรู้มาจากพ่อและแม่ของพวกเขา

สิ่งต่อมาก็คือ ความสม่ำเสมอ ซึ่งผู้ใหญ่จะต้องมีการตกลงกับเด็กด้วยเหตุผลก่อน และปฏิบัติมันอย่างคงเส้นคงวาให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ลูกรับรู้ว่าสิ่งที่กำลังกระทำอยู่เป็นเรื่องปกติ เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำในชีวิตประจำวัน และแสดงพฤติกรรมที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยไม่มีการฝืนใจทำ

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ ความหนักแน่นมั่นคงของคุณพ่อและคุณแม่ เมื่อใดก็ตามที่ลูกแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือก้าวร้าวเมื่อถูกขัดใจ พ่อแม่จะต้องมีความมั่นคงและไม่โอนอ่อนผ่อนปรนให้ลูก เพราะการยอมโอ๋ลูกในเวลาที่ลูกร้องจะทำให้ลูกนั้นได้ใจ และปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าวซ้ำอีก

Portrait of an upset sad little kid with backpack Free Photo
วิธี แก้ไข ลูกก้าวร้าว — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/portrait-upset-sad-little-kid-with-backpack_7337428.htm#page=1&query=child%20cry&position=18

โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาด้านพฤติกรรมที่พ่อแม่พบจากลูก ก็คือ การที่เด็กนั้นมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ซึ่งพ่อแม่อาจจะใช้วิธีการแก้ไขด้วยการลงโทษแบบ Time Out ในเวลาที่เด็กนั้นแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหลักการสำคัญของการทำโทษแบบนี้ ก็คือ การจำกัดพื้นที่หนึ่งๆในเวลาหนึ่งๆ ให้เด็กนั้นอยู่ในพื้นที่และเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเสียงอื่นหรือคนอื่นมารบกวน หรือเรียกว่าการเข้ามุมนั่นเอง การทำโทษแบบนี้จะทำให้เด็กมีเวลาได้อยู่กับตัวเอง ได้สงบสติอารมณ์ และจะทำให้มีเวลาได้คิดว่าสิ่งที่เพิ่งทำลงไปนั้นเหมาะสมหรือไม่ เมื่อครบกำหนดเวลาการทำโทษแล้ว จึงค่อยออกมาอธิบายเหตุผลกับลูกในสิ่งที่เด็กทำผิดพลาดลงไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่ใช้อารมณ์ หรือว่ากล่าวอย่างรุนแรง เพื่อไม่ให้เด็กเกิดพฤติกรรมผิดๆซ้ำอีก

ในบางกรณีที่พ่อแม่บางคนไม่สามารถจะควบคุมลูกของตนเองได้หรือควบคุมลูกไม่เป็น อาจจะเป็นเพราะเหตุผลว่าสงสารลูกมากจนเกินไป หรือไม่สามารถจะควบคุมโดยอารมณ์ตัวเองได้ ในกรณีเช่นนี้อาจจะต้องมีการหาผู้อื่นมาช่วยควบคุมเด็กแทน โดยอาจจะเป็นปู่ย่าตายาย หรือญาติคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าเด็กยังคงต้องได้รับการเอาใจใส่ และต้องได้รับความรักที่ไม่ขาดตกบกพร่องไปจากเดิม ไม่ทำให้เด็กรู้สึกขาดความอบอุ่นหรือรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่สนใจ พร้อมๆกับจะต้องมีการควบคุมระเบียบวินัยให้เหมาะสมด้วย เพื่อให้การเลี้ยงลูกเป็นไปอย่างได้ผลดีมากที่สุด

หากพ่อแม่มีการดูแลลูกด้วยวิธีที่เหมาะสม มีการกำหนดทิศทางต่างๆ ฝึกการเข้าสังคม ฝึกมนุษยสัมพันธ์ ฝึกการคิด การรวมกลุ่มกับผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิต มีความรักที่ดีจากครอบครัว ก็ย่อมทำให้เด็กคนนั้นสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ และจะต้อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเสียเวลาในช่วงเวลานี้สักเล็กน้อย ยอมเหนื่อยเพื่ออนาคตของลูก เพื่อทำให้ลูกนั้นสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมได้

Sending
User Review
0 (0 votes)