บทความน่ารู้

เกือบอิ่ม

การกินแบบพอประมาณหรือการกินแบบเกือบอิ่ม ถือเป็นวิธีที่เหมาะสมในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างพอเหมาะ ไม่น้อยหรือมากจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายสามารถเผาผลาญอาหารเพื่อให้ได้พลังงานไปใช้ในกิจวัติประจำวันได้อย่างพอดี ไม่เหลือใช้และกลายสภาพเป็นก้อนไขมันที่สะสมอยู่ตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย จนเกิดเป็นภาวะของโรคอ้วนหรือโรคร้ายแรงอื่นๆ

ภาพจาก : http://fitnessknot.com/5-eating-habits-that-will-help-you-gain-weight-quickly/

หากเรารับประทานอาหารเกินคำว่าพอดี จะส่งผลให้เกิดเป็นไขมันที่คอยสะสมอยู่ภายในหลอดเลือด การสะสมที่มากขึ้นๆ จะส่งผลให้หลอดเลือดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง เป็นผลให้เลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้น้อยลง การทำงานของอวัยวะต่างๆก็จะเสื่อมคุณภาพได้เร็วขึ้นหรือหมายความถึงการแก่ก่อนวัยอันควรนั่นเอง หรือหากปล่อยไว้นานก็จะส่งผลให้เกิดการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดในที่สุด ซึ่งจะเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งต่อหัวใจ สมอง หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว

วิธีการป้องกันการเกิดโรคร้ายที่ง่ายที่สุดควรเริ่มต้นจากการควบคุมจิตใจของตัวเองให้ได้เสียก่อน และรู้จักประเมินว่าร่างกายของตนควรรับประทานอาหารมากน้อยเพียงใด

การรับประทานอาหารแบบเกือบอิ่มตามแบบของชาวญี่ปุ่นแห่งเมืองโอกินาวาซึ่งถือเป็นเมืองที่มีประชากรที่อายุยืนมากที่สุดในโลก เป็นการรับประทานตามวัฒนธรรมที่เรียกว่า ?ฮาราฮาชิบุ? หรือการรับประทานอาหารเพียง  4 ใน 5 ส่วน ของท้อง หรือเมื่อคิดเป็นปริมาณพลังงานเท่ากับ 1,800 กิโลแคลอรี่ ซึ่งการรับประทานในรูปแบบนี้หลังจากรับประทานเสร็จซักครู่ร่างกายจะรู้สึกอิ่มตามภายหลัง เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์หลังการรับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกาย อาหารจะใช้เวลาในการย่อยและดูดซึมก่อนส่งสัญญาณไปที่สมองเพื่อให้รู้สึกอิ่มเองโดยอัตโนมัติ การรับประทานในรูปแบบนี้จึงส่งผลให้ร่างกายไม่อิ่มจนเกินไป และไม่ทำให้ระบบการย่อยอาหารของร่างกายทำงานหนักมาก

 

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการรับประทานแบบเกือบอิ่มแล้ว ยังคงมีพฤติกรรมอื่นๆที่เหมาะสมในการรับประทานเพื่อสุขภาพและช่วยปกป้องคุณจากโรคร้ายที่คุณควรฝึกเพิ่มเติม เช่น การเคี้ยวอาหารให้ละเอียด หรือการร่นระยะเวลาการรับประทานอาหารให้เร็วขึ้นกว่าเวลาเดิม เป็นต้น

หากคุณสามารถควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เป็นไปในรูปแบบที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้คุณมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นานเท่านาน

User Review
0 (0 votes)

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Exit mobile version