การดูแลสุขภาพ, บทความน่ารู้, บทความสุขภาพ, สุขภาพ, สุขภาพดี, สุขภาพน่ารู้

ปัญหาใหญ่ของคุณผู้ชาย

ปัญหาใหญ่ของคุณผู้ชาย

ปัญหาใหญ่ที่คุณผู้ชายมักจะเป็นกังวลซึ่งเกี่ยวข้องกับระบการสืบพันธุ์ มักจะเกี่ยวข้องกับการหลั่งของอสุจิ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญมากๆที่คุณผู้ชายกังวล ความรวดเร็วที่มากจนเกินไปอาจทำให้ไม่เป็นที่พอใจของทั้งคุณผู้ชายและคู่นอนของเขา ซึ่งปัญหาที่ว่านี้พบได้ประมาณ 30 % ของความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์ของเพศชาย

ก็เพราะการการแข็งตัว การหลั่ง ความต้องการทางเพศ หรือความแข็งแรงของอวัยวะเพศ เป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจในความเป็นชาย ทำให้คุณผู้ชายบางท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความกังวลมากถึงมากที่สุด ถึงความผิดปกติที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต เพราะอาจจะเป็นความล้มเหลวทางเพศที่ทำให้ความสุขของความเป็นเพศชายหมดไป

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับทางเพศ มักจะลังเลการเข้าพบแพทย์หรือรู้สึกลำบากใจในการเล่าถึงอาการทางเพศที่ผิดปกติ ทำให้ไม่ยอมเข้ารับการรักษาที่ถูกวิธี แต่อาศัยการทานอาหารเสริมที่มีการโฆษณาว่าสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แทน ซึ่งอาจจะไม่ได้ผล หากการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างไม่ถูกจุด

ดังนั้น การศึกษาในเรื่องปัญหาการหลั่งเร็วจึงกลายประเด็นสำคัญที่คุณผู้ชายต้องให้ความสำคัญ และเราจะมารู้พร้อมๆกันถึงปัญหาที่ว่านี้ เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาที่คุณเองอาจจะเป็นอยู่

ปัญหาใหญ่ของคุณผู้ชาย — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/female-doctor-working-with-upset-man_3955575.htm#page=1&query=problem%20men%20women&position=45

การหลั่งถือเป็นกระบวนการทางชีววิทยาในร่างกายที่มีความซับซ้อน การหลั่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกัน และเกิดการส่งสัญญาณในระดับโมเลกุลภายในร่างกาย จนทำให้เกิดการหลั่งอย่างสมบูรณ์แบบ การหลั่งของผู้ชายตามปกติ คือ ของเหลวที่ถูกขับออกจากอวัยวะเพศเมื่อได้รับการกระตุ้นทางเพศ ลักษณะของของเหลวจะมีสีขุ่นขาว ซึ่งเป็นการรวมกันของอสุจิและการหลั่งจากถุงน้ำเชื้อ ทั้งนี้ การหลั่งในเพศชายจะต้องเป็นไปพร้อมๆกันกับการบรรลุจุดสุดยอดทางเพศ

ปัญหาก็คือ ในผู้ชายบางคนการหลั่งจะเกิดขึ้นก่อนที่ร่างกายจะบรรลุจุดสุดยอดทางเพศ ซึ่งทำให้อวัยวะเพศสูญเสียความแข็งแรงหลังจากมีการปล่อยของเหลวออกไปแล้ว และเป็นผลทำให้พวกเขาไม่บรรลุถึงจุดสุดยอดเมื่อมีการร่วมเพศนั่นเอง

เมื่อปัจจัยทางร่างกายหรือจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดความขัดข้อง กระบวนการหลั่งที่สมบูรณ์อาจถูกทำลายและเกิดเป็นการหลั่งที่เร็วก่อนกำหนด ปัจจัยหนี่งที่สำคัญมากๆ ก็คือ ปัจจัยที่เกิดจากสารสื่อประสาทเซโรโทนิน ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น อาการซึมเศร้า ความไม่มั่นใจในตัวเอง ความวิตกกังวลที่มากเกินไป หรือปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก เป็นต้น ซึ่งเมื่อทั้งสองปัจจัยผนวกรวมกันจะนำไปสู่ความอ่อนแอของอวัยวะเพศ อันส่งผลต่อความสุขทางเพศที่ลดลงเรื่อยๆ

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอาการดังกล่าว ก็คือ การมีอายุที่มากขึ้น ซึ่งมีผลให้อวัยวะในร่างกายบางส่วนอ่อนแอลง โดยเฉพาะในส่วนของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทำให้ไม่สามารถกำหนดเวลาการหลั่งที่เหมาะสมได้

ปัญหาใหญ่ของคุณผู้ชาย — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/sad-couple-sitting-bed_1503806.htm#page=2&query=problem+men+women&position=47

เมื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาการหลั่งเร็วในเพศชายแล้ว หลายท่านที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานี้อาจจะเริ่มมีความกังวล อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าวไม่ได้รุนแรงเกินแก้ไข และสามารถรักษาได้หากคุณกล้าที่จะเดินเข้าไปพบแพทย์ โดยวิธีการในการรักษามีหลากหลายแนวทาง โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการนั้นเป็นเพราะอะไร และแก้ไขตามปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการรักษาหลักๆมีดังนี้

1.รับประทานยาช่วยลดการหลั่งเร็ว เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติทางระบบร่างกาย ตัวอย่างยา เช่น Fluoxetine, paroxetine, sertraline ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การเลือกรับประทานยาต้องให้แพทย์เป็นผู้จ่ายเท่านั้น นอกจากการใช้ยาแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆในรูปแบบครีมหรือสเปรย์ที่มีคุณสมบัติชะลอการหลั่งได้

2.รับประทานอาหารเสริมจากธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนผสมสมุนไพร และไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายเหมือนกับยาเคมี

3.การออกกำลังกาย เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้ออวัยวะเพศให้มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยการปรับปรุงระบบการไหลเวียนของเลือดที่หล่อเลี้ยงอวัยวะเพศให้ไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยป้องกันการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ดีอีกด้วย

4.วิธีการบีบ ทำเพื่อฝึกฝนให้อวัยวะเพศที่กำลังแข็งตัวงดการหลั่ง เพื่อชะลอความเร็วจากการหลั่งได้

5.การบำบัดทางจิตกับนักจิตวิทยา เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติทางจิตใจ การเข้าพบจิตแพทย์จะช่วยให้คำปรึกษา หรือช่วยปรับอารมณ์ความรู้สึกให้กลับเป็นปกติจึงเป็นการแก้ปัญหาได้ ในบางครั้งนักบำบัดอาจจะขอให้ทั้งคุณและคู่รักของคุณเข้าปรึกษาร่วมกัน เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนสองคน การแก้ปัญหาจึงต้องทำทั้งสองด้าน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแก้อาการได้รวดเร็วหรือเห็นผลมากยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญของการแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ การเข้าใจว่าปัญหาคืออะไร เกิดขึ้นจากตัวเองหรือคนข้างๆ เป็นเพราะลักษณะความเสื่อมทางกายภาพ หรือความเสื่อมทางจิตใจ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหานั้นๆได้อย่างตรงประเด็น การเลือกวิธีการรักษาในหลายๆวิธีสามารถทำไปได้พร้อมๆกัน เพื่อเสริมความแข็งแรงและชะลอการหลังที่รวดเร็วจนเกินไป ขอเพียงแต่ต้องรู้จักตัวเอง ยอมรับความอ่อนแอ และพร้อมจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ชีวิตเซ็กส์ของคุณมีความสุขได้ในทุกๆวันแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดของชีวิตก็ตาม

Sending
User Review
0 (0 votes)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)