การดูแลสุขภาพ, บทความน่ารู้, บทความสุขภาพ, สุขภาพ, สุขภาพดี, สุขภาพน่ารู้, เกี่ยวกับโรค

โรคที่มาพร้อมปากสกปรก

โรคที่มาพร้อมปากสกปรก

ปัญหาในช่องปากจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราขาดการดูแลช่องปากที่ดี มีการแปรงฟันที่ไม่สะอาดเพียงพอ จนทำให้เกิดปัญหากลิ่นปาก คราบหินปูนหรือฟันผุตามมา แต่แค่ปัญหาในช่องปากเหล่านี้คงไม่ได้มีปัญหามากเท่าไหร่นัก ทันตแพทย์สามารถใช้อุปกรณ์หรือวิธีการต่างๆในการแก้ไขปัญหาในช่องปากของเราได้ แต่อีกหนึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากเราดูแลความสะอาดของช่องปากไม่ดี กลับเป็นผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับโรคร้ายอื่นๆต่างหาก

ปัญหาร้ายแรงที่ว่านี้สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณละเลยการใส่ใจในเรื่องของการแปรงฟัน ซึ่งไม่ได้มีผลร้ายที่เกิดขึ้นเฉพาะภายในช่องปากเท่านั้น มันยังสามารถที่จะส่งผลเสียต่ออวัยวะอวัยวะต่างๆในร่างกายได้อีกด้วย ซึ่งโรคต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นนี้ก็มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงระดับมาก แม้ว่าจะเป็นส่วนของอวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบดเคี้ยวอาหารเลยสักนิด แต่กลับได้รับผลกระทบจากความไม่สะอาดของช่องปากได้ทั้งสิ้น

โดยในวันนี้เราจะมาขอพูดกันว่า…หากคุณละเลยการทำความสะอาดช่องปากอย่างเหมาะสม จะสามารถเกิดโรคร้ายอะไรได้บ้าง จะได้เรียนรู้และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ภาวะเสี่ยง

Attractive young unshaven male posing isolated holding toothbrush with brushing gel in it, going to do morning routine, smiling at camera, showing teeth. cropped image Free Photo
โรคที่มาพร้อมปากสกปรก — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/attractive-young-unshaven-male-posing-isolated-holding-toothbrush-with-brushing-gel-it-going-morning-routine-smiling-camera-showing-teeth-cropped-image_11103065.htm#page=1&query=clean%20teeth&position=7

1 โรคหัวใจ

โรคหัวใจเป็นโรคแรกที่สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณนั้นแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอ เหตุผลก็เพราะว่าการที่คุณแปรงฟันไม่สะอาด จะมีผลทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ในช่องปาก ซึ่งเมื่อสะสมเป็นเวลานานๆ ก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแบคทีเรียปริมาณมาก และอาจจะทำให้เกิดอาการอักเสบหรือเกิดอาการติดเชื้อภายในช่องปากได้ เชื้อโรคที่เกิดขึ้นนี้สามารถที่จะแทรกผ่านเข้าไปภายในร่างกายผ่านทางเลือด และไปส่งผลทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวได้ หากหลอดเลือดแดงบริเวณหัวใจได้รับผลกระทบดังกล่าวนี้ อาจจะมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดที่ไม่สะดวก เป็นอันตรายต่อร่างกาย และทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจอักเสบ จนทำให้เกิดภาวะหัวใจวายตายได้

2 โรคที่เกี่ยวข้องกับสมอง

อีกหนึ่งปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่คุณแปรงฟันไม่สามารถเพียงพอ ก็คือ การมีผลกระทบต่อสมอง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย เพราะหากสมองได้รับอันตรายก็ย่อมทำให้การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากขึ้น เหตุผลที่การแปรงฟันสามารถส่งผลกระทบถึงสมองได้ก็เพราะว่าการสะสมของเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่เต็มไปด้วยความสกปรก อาจจะทำให้คุณเผลอที่จะกลืนมันเข้าไปในร่างกาย จนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ซึ่งเชื้อโรคบางอย่างหากได้รับเข้าสู่ร่างกายแล้วขึ้นไปสะสมอยู่ในบริเวณสมอง ก็อาจจะทำให้เกิดเป็นโรคร้ายที่เกี่ยวข้องกับสมองได้ เช่น โรคฝีในสมอง เป็นต้น

3 โรคติดเชื้อในทางเดินหายใจ

ไม่เพียงแค่การติดเชื้อทางกระแสเลือดที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเท่านั้น แต่การติดเชื้อในทางเดินหายใจก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่คุณแปรงฟันไม่สะอาดมากเพียงพอเช่นเดียวกัน

เหตุผลก็เป็นเพราะว่าในบางเวลาคุณอาจจะเกิดอาการสำลักน้ำลายที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียก่อโรคเข้าไป และน้ำลายตัวนั้นจะเป็นพาหะที่ทำให้เชื้อโรคเดินทางเข้าไปสู่ปอดและทำให้ปอดเกิดการติดเชื้อได้ เมื่อปอดและระบบทางเดินหายใจต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันมีการติดเชื้อ ก็จะทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดบวม หอบหืด หรือโรคปอดอักเสบได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวเนื่องไปจนถึงระบบทางเดินหายใจ

White teeth Free Photo
โรคที่มาพร้อมปากสกปรก — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/white-teeth_6190925.htm#page=3&query=clean+teeth&position=17

4 โรคเบาหวาน

อีกหนึ่งอาการที่ต้องเป็นห่วงสำหรับการที่คนที่ดูแลช่องปากไม่ดี ก็คือ การเกิดโรคเบาหวาน เหตุผลเพราะว่าการติดเชื้อจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเกิดภาวะแทรกซ้อน แล้ว็มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือ ดรวมไปถึงการควบคุมฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น หรือหากใครที่มีอาการเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วก็ จะทำให้อาการที่คุณเป็นอยู่นั้นมีความรุนแรงมากขึ้นไปกว่าเดิมอีก

5 ภาวะการคลอดก่อนกำหนด

สำหรับคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่และละเลยเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากเป็นอย่างดี อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อภาวะลูกน้อยในครรภ์ได้ การที่คุณแปรงฟันไม่สะอาดจะทำให้เชื้อโรคในช่องปากนั้นแพร่กระจายผ่านแม่เข้าไปสู่ทารก ซึ่งมีผลทำให้ทารกอาจจะคลอดก่อนกำหนด หรือหากเมื่อคลอดออกมาแล้ว อาจจะมีน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติได้

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือเป็นกลุ่มโรคเบื้องต้นที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่คุณละเลยการดูแลการทำความสะอาดช่องปากที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลร้ายไม่เพียงเฉพาะแค่ช่องปากเท่านั้น แต่ยังเป็นผลและอวัยวะต่างๆ รวมไปถึงหากคุณกำลังตั้งครรภ์ ความร้ายแรงนั้นก็จะส่งต่อไปถึงลูกน้อยของคุณได้เช่นเดียวกัน

ไม่ใช่อาการที่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะ…เพราะฉะนั้น….อย่าหลงลืมที่จะทำความสะอาดช่องปากให้ดีที่สุด มีการใช้น้ำยาบ้วนปากหรือไหมขัดฟันอย่างเหมาะสม แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ทั้งเช้าและเย็น รวมไปถึงการเข้ารับการขูดหินปูนหรือตรวจประจำปีกับทันตแพทย์ทุกๆ ปี ก็จะทำให้คุณมีความปลอดภัยจากโรคดังกล่าวได้มากขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะ

Sending
User Review
0 (0 votes)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)