การดูแลสุขภาพ, บทความน่ารู้, บทความสุขภาพ, สุขภาพ, สุขภาพดี, เกี่ยวกับโรค

รู้ทัน..อาการเข่าเสื่อม

รู้ทัน..อาการเข่าเสื่อม

อวัยวะทุกส่วนในร่างกายล้วนแต่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระบบการทำงานต่างๆในร่างกาย สมอง หรืออวัยวะภายนอก ก็ล้วนแต่จะต้องมีการดูแลและรู้เท่าทันตลอดเวลา เพื่อป้องกันภัยก่อนที่จะเกิดโรคร้ายขึ้น

เมื่อเรามีอายุที่มากขึ้น ความเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆก็ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหลักๆอย่าง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสมอง หรือแม้กระทั่งส่วนที่เป็นข้อต่อตามกระดูกส่วนต่างๆของร่างกาย ก็ล้วนแต่เป็นส่วนที่อาจจะมีการเสื่อมสภาพลงไปเมื่อมีอายุมากขึ้นได้ทั้งนั้น โดยเฉพาะบริเวณข้อเข่าที่ทำหน้าที่หลักในการรับน้ำหนักของร่างกาย และมีส่วนสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่สำคัญข้อเข่ายังเป็นหนึ่งในอวัยวะที่มักจะถูกกระแทกอยู่เป็นประจำ ทำให้มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าอวัยวะส่วนอื่น ซึ่งหากมีการเสื่อมของส่วนสิ่งนี้แล้ว ก็ย่อมจะทำให้เกิดอาการต่างๆตามมามากมาย

รู้ทัน..อาการเข่าเสื่อม
รู้ทัน..อาการเข่าเสื่อม — ภาพจาก : https://www.freepik.com/premium-photo/joint-pain-arthritis-tendon-problems-man-touching-nee-pain-point_7264334.htm#page=1&query=knee&position=47

อาการต่างๆที่สามารถพบได้เมื่อเกิดโรคข้อเสื่อม ก็มักจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นตามบริเวณข้อต่างๆของร่างกายที่มีการเสื่อมลง รวมไปถึงการมีเสียงเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกาย บางรายอาจจะรู้สึกเจ็บปวด มีอาการบวม ร้อน เมื่อใดก็ตามที่มีการอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งนานๆและมีการเปลี่ยนท่าก็จะทำให้เกิดอาการตึงขัด เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างยากลำบาก

ในกรณีของการเสื่อมบริเวณข้อเข่าที่เป็นแบบหนักมากๆ อาจจะไม่สามารถเดินได้ตามปกติ เกิดอาการเดินขากะเผลก เดินขัด ข้อเข่าโก่ง มีเสียงกระดูกลั่นตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนท่าทาง หรือมีเสียงกระดูกลั่นตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอาการที่ทำให้เสียบุคลิกภาพและคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่นอน

สาเหตุหลักๆของอาการข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นมาจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนบุข้อ ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็คือ อายุ นั่นเอง ดังนั้นคนสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จึงควรมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถตั้งรับกับอาการข้อเข่าเสื่อมได้ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการใช้งานเข่าของแต่ละบุคคลด้วย อาการดังกล่าวมักจะเกิดได้บ่อยในกลุ่มคนที่มีการใช้งานบริเวณข้อเข่าอย่างหนัก มีการเล่นกีฬา รถชน สวมใส่รองเท้าส้นสูงและต้องยืนหรือเดินตลอดทั้งวัน หรือเคยประสบอุบัติเหตุต่างๆ รวมไปการดูแลตัวเองที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่มแอลกอฮอล์หรือกินยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ เป็นต้น ก็จะมีผลทำให้เกิดอาการข้อเข่าเสื่อมได้รวดเร็วกว่าคนปกติทั่วไป

ในส่วนของแนวทางในการรักษาอาการข้อเสื่อมในปัจจุบันก็มีหลากหลายเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยบรรเทาอาการเสื่อมของข้อเข่าได้ เริ่มตั้งแต่การรับประทานยา การฉีดน้ำเข้าข้อเข่า รวมไปถึงการผ่าตัด ซึ่งหากเป็นการผ่าตัดก็จะทำเพื่อปรับเปลี่ยนข้อบริเวณที่มีการเสื่อม โดยทั่วไปแล้วคนที่มีการผ่าตัดมักจะมีอาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ก็มีผู้ป่วยบางรายเช่นกันที่ถึงแม้จะเข้ารับการผ่าตัดบริเวณข้อเข่าที่มีการเสื่อมแล้ว แต่ก็ยังมีอาการปวดหลงเหลืออยู่

รู้ทัน..อาการเข่าเสื่อม
รู้ทัน..อาการเข่าเสื่อม — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/male-physiotherapist-checking-woman-s-knee-mobility_11379463.htm#page=1&query=knee&position=22

ทั้งนี้ หากอาการปวดที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านการผ่าตัดไปแล้วยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง คุณจำเป็นที่จะต้องหาทางออกเพื่อแก้ไขอาการปวดที่เป็นอยู่นั้น โดยสิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องทำ ก็คือ ต้องแยกให้ออกก่อนว่าอาการที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร เป็นสาเหตุมาจากการที่ข้อได้รับการผ่าตัดหรือไม่ หรือเกิดจากโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นตามหลังในบริเวณที่ใกล้เคียงกับข้อที่ผ่านการผ่าตัด เพื่อที่จะได้หาวิธีในการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

หากคุณสามารถตรวจพบได้ว่าปัจจัยหรือสาเหตุใดที่ทำให้คุณเกิดอาการเจ็บปวดทรมานแบบนี้ และเข้าไปแก้ไขให้ถูกจุด ก็จะช่วยให้ลดความปวดทรมานนี้ได้ นอกจากนี้ อาการอื่นๆที่ผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดโรคกระดูกเสื่อมควรที่จะทราบและมักจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการผ่าตัดไปแล้ว ก็คือ อาการบวมตึง ซึ่งอาจจะกินเวลานานประมาณ 3 ถึง 6 เดือน แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเป็นปกติเมื่อเวลาผ่านไป

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม ยังคงต้องมีการฟื้นฟูและบริหารข้อตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อที่จะให้สามารถฟื้นกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ว และสามารถกลับมาเดินได้โดยไม่เจ็บ มีกำลังมากขึ้น สามารถยืดเหยียดเข่าได้ตามใจอย่างที่ตัวเองต้องการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมๆกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะมีผลต่อการทำให้เข่าของคุณได้รับบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่ง

สุดท้ายอยากจะขอฝากให้คุณใส่ใจและไม่ละเลยอาการปวดข้อโดยเฉพาะบริเวณข้อที่สำคัญอย่างข้อเข่า ซึ่งถือเป็นอวัยวะสำคัญที่รองรับและช่วยในเรื่องของการทรงตัวและการเคลื่อนไหวของร่างกาย หากเมื่อใดก็ตามที่เริ่มรู้สึกถึงอาการผิดปกติ มีอาการปวดเรื้อรังเกิดขึ้นและไม่หายไปในทันที ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้าปรึกษาและตรวจดูว่าเข่าของคุณนั้นยังคงเป็นปกติหรือไม่ หรือเริ่มเข้าสู่ภาวะของข้อเข่าเสื่อมแล้ว จะได้มีการถนอมและรักษาข้อเข่าของคุณนั้นให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม สามารถทำให้มันอยู่กับร่างกายของเราให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Sending
User Review
0 (0 votes)