การดูแลสุขภาพ, บทความน่ารู้, สุขภาพ, สุขภาพดี, เกี่ยวกับโรค

เบาหวานขึ้นตาคืออะไร

เบาหวานขึ้นตาคืออะไร

 

เบาหวานเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมาก เพราะด้วยพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทย ที่มักจะติดหวาน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและเป็นผลเสียต่อร่างกายตามมา จากสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทย พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ทุกๆวัน หรืออาจกล่าวได้ว่าประชากรไทยมากกว่า 3 ล้านคนล้วนแต่มีอาการของโรคเบาหวานทั้งสิ้น

แม้ว่าโรคดังกล่าวอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดการเสียชีวิตโดยทันที แต่ก็เป็นโรคที่ทำให้เกิดเป็นความผิดปกติต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆในร่างกาย รวมไปถึงอวัยวะสำคัญอย่างดวงตา ที่เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะให้อวัยวะส่วนที่เสียหายจนสูญเสียการมองเห็นอย่างแน่นอน

แต่โชคร้ายเหลือเกินที่โรคเบาหวานสามารถที่จะทำร้ายดวงตาของมนุษย์ได้ หรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่า “โรคเบาหวานขึ้นตา” นั่นเอง ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้ที่มาและข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานขึ้นตาให้มากขึ้น จะได้รับรู้ถึงวิธีการป้องกัน ไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นกับตัวเรา

เบาหวานขึ้นตาคืออะไร
เบาหวานขึ้นตาคืออะไร — ภาพจาก : https://www.freepik.com/premium-photo/portrait-mature-man-with-big-black-eyeglasses-trying-read-book-having-difficulties-seeing-text_4879795.htm#page=1&query=Diabetic%20%20eye&position=21

เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy) ถือเป็นหนึ่งภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการเกิดโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นเหตุผลมาจากการที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้เส้นเลือดฝอยที่ไปหล่อเลี้ยงจอตาโป่งพอง โดยจะเกิดอาการขึ้นเป็นหย่อม ๆ ผนังหลอดเลือดที่ผิดปกติจะ ทำให้เลือดและน้ำเหลืองซึมออกมาจากหลอดเลือด และกระจายไปทั่วจอประสาทตา จนทำให้เส้นเลือดที่อยู่บริเวณจอประสาทตาได้รับความเสียหายจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และเกิดการอุดตันเส้นเลือดบริเวณนั้น ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนที่ดวงตาได้ตามปกติ

นอกจากนี้ เส้นเลือดใหญ่ที่จอตาก็จะเริ่มขยายตัวจนใหญ่ผิดปกติ เส้นใยประสาทของจอตาและจุดภาพชัด จะมีอาการบวม ซึ่งความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับดวงตาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการมองเห็นทั้งสิ้น

ในช่วงแรกของการเกิดภาวะเบาหวานขึ้นตา อาจจะไม่พบอาการที่ผิดปกติที่เกี่ยวกับการมองเห็น หรืออาจมีการมองเห็นที่ผิดปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้หลายคนชะล่าใจและปล่อยไว้แบบนั้นโดยไม่เข้ารับการรักษาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด จนเมื่อเบาหวานมีอาการรุนแรงมากขึ้น มีการอุดตันของเส้นเลือดที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุดนั่นเอง

ดังนั้น การสำรวจตัวเองว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นหรือไม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ในบทความนี้…เราจะมาสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคเบาหวานขึ้นตากัน เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันและรับมือมันได้อย่างถูกวิธี

อาการของโรคเบาหวานขึ้นตามีดังต่อไปนี้ ได้แก่

1 มองภาพเห็นเป็นจุด มืดเป็นแถบ ๆ หรือเป็นเส้นสีดำคล้ายหยากไย่

2 มองภาพบิดเบี้ยวจากความเป็นจริง

3 การมองเห็นแย่ลง และเกิดอาการตามัว

4 สายตาไม่คงที่ แยกแยะสีได้ยากขึ้น

นอกจากความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับอาการมองเห็นที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังสามารถเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขึ้นตาได้อีกหลายๆอาการ ไม่ว่าจะเป็น อาการเลือดออกในวุ้นตา จอตาลอก ต้อหิน หรือสูญเสียการมองเห็น ดังต่อไปนี้

เมื่อหลอดเลือดที่จอประสาทตาเสียหาย ร่างกายก็จะต้องมีการสร้างหลอดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทน แต่หลอดเลือดใหม่ที่สร้างมาทีหลังจะมีผนังหลอดเลือดที่ไม่แข็งแรง ทำให้มีการรั่วซึมของเลือดออกมาที่บริเวณวุ้นตาได้ซึ่งการรั่วซึมที่ว่านี้อาจจะทำให้เกิดเป็นแผลเป็น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการจอตาลอกออกจากด้านหลังของดวงตา

หรือถ้าหากเส้นเลือดใหม่ที่ร่างกายสร้างขึ้นไปแทรกแซงการระบายน้ำออกจากลูกตา ก็จะส่งผลให้ดวงตามีความดันตาสูงขึ้น เส้นประสาทตาเกิดความเสียหายต่อและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต้อหินได้

หากถามถึงปัจจัยที่จะเร่งให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบาหวานขึ้นตา ก็ต้องบอกได้ว่ามีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ป่วยเบาหวานทุกท่านต้องพึงระวัง ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาของการเป็นโรคเบาหวาน เพราะยิ่งคุณป่วยเป็นโรคเบาหวานนานมากขึ้น ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่เบาหวานจะขึ้นตามากขึ้นไปด้วย รวมไปถึงอาการอื่นๆข้างเคียง เช่น การมีความดันโลหิตสูง การมีไขมันในเลือดสูง รวมถึงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อร่างกาย อย่างการสูบบุหรี่ เป็นต้น

เบาหวานขึ้นตาคืออะไร
เบาหวานขึ้นตาคืออะไร — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/hand-holding-blood-glucose-meter-measuring-blood-sugar-background-is-stethoscope-chart-file_1193187.htm#page=1&query=Diabetic%20&position=0

สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานขึ้นตา ก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาอาการที่เป็นอยู่ไม่ได้เลย อาการป่วยที่คุณเป็นอยู่สามารถรักษาได้ด้วยการชะลอหรือยับยั้งความรุนแรงของโรคตามแต่อาการต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งวิธีการรักษาของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าชนิดและความรุนแรงของอาการที่คุณกำลังเป็นอยู่

โดยหากเป็นการรักษาเบาหวานขึ้นตาในระยะเริ่มแรก จะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุด เพราะยังเป็นระยะที่ยังไม่มีเส้นเลือดเกิดใหม่ ผู้ป่วยจะมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลาง โดยต้องคอยสังเกตอาการหรือความผิดปกติของดวงตาอย่างใกล้ชิดก่อนการเริ่มรักษา โดยในระยะนี้ ผู้ป่วยอาจต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเข้มข้น เพื่อยับยั้งไม่ให้อาการที่เป็นอยู่ลุกลามและพัฒนาเป็นอาการในระยะต่อไป

แต่หากคุณเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคเบาหวานขึ้นตาในระยะก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นระยะที่มีเส้นเลือดเกิดใหม่แล้ว ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจต้องรักษาด้วยการเลเซอร์หรือผ่าตัด ซึ่งการจะใช้วิธีไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหาของจอตา ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล

Sending
User Review
0 (0 votes)