การดูแลสุขภาพ, บทความน่ารู้, บทความสุขภาพ, สุขภาพ, สุขภาพดี, สุขภาพน่ารู้, เกี่ยวกับโรค

ระวัง ! คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม

ระวัง ! คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม

คุณเคยได้ยินชื่อ “โรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome : CVS) ” กันบ้างไหมคะ?

โรคนี้เป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่มนุษย์ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นและจะใช้เวลากับมันมากจนเกินไป แทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง กลับกลายเป็นโทษที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคน โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากคุณมีการใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง ก็เป็นปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ทั้งสิ้น

สำหรับอาการที่เกิดขึ้นของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็จะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นหรือเกี่ยวข้องกับสายตา เพราะในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะทำงานได้ทุกที่เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือมีสมาร์ทโฟนติดตัว ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารและทำงานได้โดยไร้ขีดจำกัด และเพราะวิธีการทำงานในสังคมยุคปัจจุบัน คือสังคมดิจิตอลที่สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องมองเห็นหน้ากันด้วยซ้ำ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทย ที่จะทำให้สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้อย่างก้าวหน้า แต่ในทางกลับกัน หากคุณจำเป็นที่จะต้องใช้มันนานติดต่อกันมากกว่า 2 ชั่วโมง ก็อาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหาต่อสุขภาพ หรือที่เรียกว่าอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม (Computer Vision Syndrome : CVS) ได้

Business hand with mobile phone . Free Photo
ระวัง ! คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/business-hand-with-mobile-phone_1254913.htm#page=1&query=%E0%B8%B5use%20smart%20phone&position=11

CVS เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้เวลาในการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆเป็นเวลานานจนเกินไป จนทำให้เกิดอาการทางสายตา ไม่ว่าจะเป็น ตาแห้ง ตาล้า ตาพร่ามัว ระคายเคือง รวมไม่ถึงอาการปวดศีรษะหรือปวดไหล่ ซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย ที่มีการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลเหล่านี้ในระยะเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

ความเสี่ยงของภาวะนี้จะมากขึ้นหากมีการจ้องหน้าจอที่มีการใช้แสงที่ไม่เหมาะสม รวมถึงท่าทางต่างๆในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม เป็นเพราะดวงตาของเราจำเป็นต้องมีการปรับโฟกัสภาพตลอดเวลา การที่ดวงตาจะต้องมีการเคลื่อนไหวไปมาตามตัวหนังสือที่อ่านหรือเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้น ภาพต่อภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อทำให้สมองเกิดการประมวลผลภาพเหล่านั้น ก็ย่อมมีผลทำให้กล้ามเนื้อดวงตาทำงานหนักมากกว่าการอ่านหนังสือจากกระดาษธรรมดา

การใช้สายตากับอุปกรณ์ดิจิตอลจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ดวงตาหรืออาการตาแห้งได้มากกว่าสื่ออื่นๆ เนื่องมาจาก การที่เราจ้องตัวอักษรหรือรูปภาพบนสื่อดิจิตอลจะทำให้คนเรามีการกระพริบตาน้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งของที่เคยกระพริบ ทำให้น้ำตาออกมาหล่อเลี้ยงดวงตาได้น้อยลง ซึ่งก็จะส่งผลทำให้ความชุ่มชื้นน้อยลง และเกิดเป็นอาการระคายเคืองตาที่มากขึ้นได้

สำหรับความน่ากลัวของภาวะ CVS จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เนื่องมาจากแก้วตาของคนเราก็จะมีความเสื่อมลงและมีความยืดหยุ่นน้อยลงตามอายุที่ผ่านไป ซึ่งก็จะส่งผลให้การโฟกัสระยะวัตถุใกล้หรือไกลน้อยลงไปด้วย เมื่อมีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหากคุณมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปก็จะยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตามากยิ่งขึ้น และเป็นช่วงเวลาที่อาจจะทำให้เกิดสายตายาวในช่วงอายุนี้ได้ด้วย

Business woman working on laptop. Free Photo
ระวัง ! คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/business-woman-working-laptop_1155973.htm#page=1&query=%E0%B8%B5use%20computer&position=4

สำหรับการรักษาภาวะ CVS สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ การพยายามลดใช้อุปกรณ์ที่จะต้องใช้สายตาเพ่งนานๆให้น้อยลง หรือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

1 หมั่นพักสายตาเป็นระยะ โดยใช้กฎ 20-20-20 นั่นก็คือ การพักสายตาจากหน้าจอทุก 20 นาที ด้วยการมองไกลออกไปที่ระยะ 20 ฟุต (6 เมตร) เป็นเวลาประมาณ 20 วินาที นั่นเอง

2 พยายามกะพริบตาบ่อย ๆ อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลจะทำให้การกระพริบตาลดลง ดังนั้น การแก้ไขจึงต้องเป็นการบังคับตัวเองให้กระพริบตาบ่อยขึ้น เพื่อเป็นการคงความชุ่มชื้นของดวงตา ป้องกันตาแห้ง แก้การระคายเคือง และหยอดน้ำตาเทียมเมื่อรู้สึกตาแห้ง

3 พักสายตาจากการใส่คอนแทกเลนส์ หากคุณเป็นคนที่ใช้คอนแทคเลนส์เป็นประจำ ควรเว้นช่วงหยุดพักตาด้วยการใส่แว่นแทนบ้าง เพราะการใส่คอนแทคเลนส์นานๆ จะยิ่งมีผลให้เกิดอาการตาแห้งและระคายเคืองได้ง่าย

4 ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีวิธีการในการจัดตำแหน่งจอ ดังต่อไปนี้

– ปรับให้หน้าจออยู่ต่ำกว่าระดับสายตา 10-15 องศา

– ปรับหน้าจอให้อยู่ห่างจากสายตาประมาณ 20-28 นิ้ว

– ปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอให้มีขนาดที่ใหญ่ มองเห็นชัดเจน

– ปรับแสงสว่างและความคมชัดให้เหมาะสมและสบายตา

การปรับทั้งระยะและองศา และเปลี่ยนวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ตามวิธีข้างต้น จะช่วยให้สรีระร่างกายในขณะใช้งานคอมพิวเตอร์เหมาะสม ไม่ต้องยืดคอ และไม่ต้องเพ่งสายตามากจนเกินไป

5 ใส่แว่นสำหรับการทำงาน ในที่นี้คือการสวมแว่นกรองแสงที่ใช้ในขณะจ้องมองคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ จะช่วยลดการตัดกันของแสง และช่วยให้มองหน้าจอได้อย่างสบายตามากขึ้น

6 ตรวจวัดสายตาเป็นประจำ ทุกๆปีควรมีการเข้ารับการตรวจสุขภาพทางสายตา และมีการแก้ไขปัญหาทางสายตาด้วยการสวมแว่นสายตาหรือคอนแทกเลนส์ สำหรับใครที่มีปัญหาทางสายตา เช่น สายตาสั้นและเอียง เป็นต้น แต่ไม่ได้แก้ไขปัญหาสายตาด้วยการใส่แว่นและยังมีการใช้สื่อดิจิตอลต่างๆนี้ในปริมาณมาก ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะ CVS ได้มากกว่าคนทั่วไปด้วย

หวังว่าการปรับพฤติกรรมจะช่วยให้คุณหลีกหนีจากโรคร้ายนี้ได้ทุกคนนะคะ

Sending
User Review
0 (0 votes)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)