บทความน่ารู้

เติมสีให้อาหาร

สีผสมอาหารเป็นวัตถุเจือปนที่ช่วยเพิ่มน่าความสนใจให้แก่อาหาร สามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ โดยสีผสมอาหารที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ใส่ในอาหารได้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ สีจากธรรมชาติ และสีจากการสังเคราะห์

สีผสมอาหารทั้งสองประเภทมีข้อดีและข้อเสียในด้านการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยหากเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติจะไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค แต่ก็มีข้อเสียตรงที่มีความคงทนต่อกระบวนการผลิตที่น้อยกว่าสีที่ได้จากการสังเคราะห์ ทำให้สีอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่สม่ำเสมอได้ ส่วนสีสังเคราะห์จะมีราคาถูกกว่าสีธรรมชาติ ให้สีที่สด สมํ่าเสมอและให้สีในช่วงที่กว้างกว่าสีธรรมชาติ อีกทั้งยังมีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบผงหรือสารละลาย ความหลายหลายของสีก็มีมากกว่า ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ผู้ประกอบการอาหารในอุตสาหกรรมหันมาใช้สีผสมอาหารในรูปแบบ-ของสีสังเคราะห์มากกว่า

อย่างไรก็ตามการใช้สีเพื่อผสมในอาหารจะต้องมีข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น จะต้องไม่มีสารที่ทำให้เกิดพิษ มีโลหะหนักอย่างโครเมียม แคดเมียม ปรอท หรือซีลีเนียมไม่เกิน 1 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก มีสารหนูไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก หรือมีตะกั่วไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วนโดยน้ำหนัก เป็นต้น เนื่องจากการใช้สีสังเคราะห์ในปริมาณที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและการบริโภคที่บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดการสะสมของโลหะหนักจนเกิดเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้นการสังเกตฉลากอาหารและเลือกรับประทานอาหารที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการรับประทานอาหารที่เลือกใช้สีผสมอาหารที่มีคุณภาพดีจะช่วยทำให้คุณหลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายจากสีผสมอาหารในระดับที่มากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้

clip_image002

ภาพจาก : http://www.dumenu.com/article/78/

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าอาหารทุกชนิดจะสามารถใช้สีผสมอาหารได้ทั้งหมด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 551 (พ.ศ. 2524) ลงวันที่ 11 มกราคม 2525 ประกาศให้อาหารบางประเภทจำกัดการใช้สีผสมอาหาร ยกตัวอย่างเช่น

– อาหารทารก นมดัดแปลงสำหรับทารก ผลไม้สด ผลไม้ดอง เนื้อสัตว์สดทุกชนิดแหนม กุนเชียง ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ ทอดมัน หรือกะปิ ไม่อนุญาตให้มีการใช้สีทุกชนิดในการเติมแต่งอาหาร

– บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นบะหมี่ แผ่นเกี๊ยว หมี่ชั่ว สปาเก็ตตี้ มักโรนี และนํ้าพริกแกง อนุญาตให้ใช้สีจากธรรมชาติได้

การเลือกรับประทานอาหารจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานจะช่วยต่อชีวิตของคุณให้ยาวนานและมีสุขภาพที่แข็งแรงได้

Sending
User Review
0 (0 votes)