การดูแลสุขภาพ, บทความน่ารู้, บทความสุขภาพ, เกี่ยวกับโรค

เราต้องฉีดวัคซีน COVID-19

เราต้องฉีดวัคซีน COVID-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นมหันตภัยรุนแรงที่คนทั้งโลกต้องรับมือและสร้างความสูญเสียอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานติดต่อกันนานกว่า 1 ปี ซึ่งวิธีการที่จะต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้ ก็คือ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลายบริษัทที่มีการผลิตและจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ออกไปทั่วโลก

สำหรับประเทศไทยก็มีการสั่งซื้อวัคซีนเข้ามาเพื่อจะนำมาฉีดให้กับประชาชนคนไทย เพื่อทำให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันร่างกาย และลดความเสี่ยงจากโรคร้ายโรคนี้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มแล้ว โดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้าซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นจะต้องรับศึกหนักในการรับมือกับผู้ป่วยจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ ก็จะทยอยฉีดให้กับกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปหากมีการติดเชื้อไวรัสตัวนี้เข้าไป ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อบุคคลในบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลตัวเองให้ดีอย่างใกล้ชิด เพราะกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดเป็นผลข้างเคียงที่ทำลายสุขภาพได้

เราต้องฉีดวัคซีน COVID-19
เราต้องฉีดวัคซีน COVID-19 — ภาพจาก : https://www.freepik.com/premium-photo/front-view-covid-19-concept_8515360.htm#page=2&query=covid+19&position=37

กลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ซึ่งถือเป็นกลุ่มนำร่องที่จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ดังนี้ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน เป็นต้น

กลุ่มโรคเหล่านี้สามารถเรียกว่าเป็นกลุ่มโรค ncds หรือกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ หรือการสัมผัสคลุกคลีกับพาหะนำโรคโดยสารจากแหล่งต่างๆ แต่เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นกลุ่มโรคที่มีอาการที่ค่อยๆทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ซึ่งหากกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยรวมไปถึงบุคคลรอบข้างที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ และที่สำคัญก็คือหากผู้ป่วยโรคประจำตัวในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ติดเชื้อcovid-19 ก็จะทำให้เกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มีอาการที่ป่วยรุนแรงมากกว่าคนปกติทั่วไป

เราต้องฉีดวัคซีน COVID-19
เราต้องฉีดวัคซีน COVID-19 — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/doctor-holding-preparing-vaccine-while-wearing-protective-equipment_12336834.htm#page=3&query=covid+19&position=21

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการที่จะฉีดวัคซีนก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ข้อปฏิบัติก่อนการได้รับวัคซีน รวมไปถึงภายหลังจากการรับวัคซีนด้วย โดยสิ่งที่ควรที่จะต้องเรียนรู้ก่อนก็คือ การศึกษาถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนั้นๆ รวมไปถึงการปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีน โดยหากผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยอยู่ก็ยังไม่ควรที่จะทำการฉีด รวมไปถึงการแจ้งแพทย์ในส่วนของโรคประจำตัวที่ตัวเองมี ยาที่กำลังรับประทานอยู่ เพื่อประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากมีการฉีดวัคซีนเข้าไป

ในส่วนของการปฏิบัติตัวหลังจากได้รับวัคซีนไปแล้ว ก็จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโรคเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ หรือการเว้นระยะห่าง เพราะถึงแม้ว่าจะมีการได้รับวัคซีนไปแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อหรือเผยแพร่เชื้ออยู่ เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีนอาจยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% เพียงแต่จะช่วยลดโอกาสในการเจ็บป่วย ทุเลาอาการ และป้องกันการเสียชีวิตได้

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววัคซีนก็ยังคงอยู่ในกระบวนการในการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้มีความสามารถในการป้องกันโรคหรือมีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้น

หากกล่าวถึงในส่วนของอาการข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนแล้วจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1 ผลข้างเคียงที่ไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีน ซึ่งมักจะเป็นสาเหตุมาจากความวิตกกังวล ความเครียด หรือสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับวัคซีนนั้นๆ

2 ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน สามารถพบได้หลากหลาย โดยหากเป็นในระดับที่ไม่รุนแรงก็มักจะเป็นอาการปวดเมื่อย หรือมีไข้ต่ำๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าร่างกายของเรามีการตอบสนองต่อวัคซีนแล้ว แต่หากเป็นอาการแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการสังเกตอาการหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 30 นาที ซึ่งหากเกิดอาการต่างๆในช่วงเวลานี้แพทย์และพยาบาลก็จะได้สามารถที่จะรักษาอาการต่างๆที่ผิดปกตินั้นได้ทัน

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะยังมีตัวเลือกในการฉีดวัคซีนที่ไม่หลากหลายมากนัก รวมไปถึงคุณภาพของวัคซีนก็ยังไม่ได้สูง จนสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อ covid-19 ได้ แต่อย่างน้อยหากทุกๆคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเข้าไป ก็จะทำให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งทำให้ความรุนแรงของโรค covid-19 ลดน้อยลง และน่าจะช่วยลดอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ลงได้อย่างแน่นอน

โรค covid-19 คงจะยังอยู่กับเราไปอีกในระยะหนึ่ง ทางเดียวที่ยังจะสามารถทำได้ในตอนนี้ ก็คือการทำให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดเป็นความรุนแรงในร่างกาย ดังนั้น การฉีดวัคซีนจึงเป็นทางเลือกที่คนไทยทุกคนควรที่จะได้รับมันเข้าไป

นอกจากนี้ ก็ยังคงที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ห่างไกลจากการได้รับเชื้อ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันหรือการหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคจากบุคคลอื่นๆ

แค่เรารู้จักเรียนรู้ในการป้องกันตัวเองให้ดีมากที่สุดและกระทำมันอย่างสม่ำเสมอ ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่เราจะพอทำได้ด้วยตัวของตัวเอง

Sending
User Review
0 (0 votes)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)