การดูแลสุขภาพ, บทความน่ารู้, บทความสุขภาพ, สุขภาพ, สุขภาพดี

วิธีลดความเจ็บขณะฉีดยา

วิธีลดความเจ็บขณะฉีดยา

เรารู้กันดีว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบและอยากให้เกิดขึ้นเสมอ หากใครยิ้มให้กันก็มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งดีๆได้เสมอ เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีรอยยิ้มก็ย่อมก่อให้เกิดความสุขได้ทุกเมื่อ ถึงแม้ว่าในใจจะเศร้าตรมสักเพียงไหน หากแสดงออกด้วยการยิ้มก็พอที่จะกลบเกลื่อนความรู้สึกหรือบรรเทาสถานการณ์เลวร้ายในชีวิตของคุณลงได้บ้าง

แต่คุณรู้หรือไม่ว่านอกเหนือจากที่รอยยิ้มจะสามารถสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของเราได้แล้ว รอยยิ้มยังมีประโยชน์ในการช่วยลดความเจ็บปวดให้กับร่างกายของเราได้อีกด้วย เหตุใดจึงมีความเชื่อมโยงระหว่างความเจ็บปวดในร่างกายกับรอยยิ้ม ความน่าพิศวงของร่างกายรอให้คุณตามพิสูจน์อยู่ค่ะ

เหตุผลใดที่การยิ้มจะช่วยเปลี่ยนหรือลดทอนความเจ็บปวดในร่างกายเราได้ เราลองมาอ่านบทความที่ว่านี้กันดีกว่าค่ะ

วิธีลดความเจ็บขณะฉีดยา
วิธีลดความเจ็บขณะฉีดยา — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/unpleased-young-ill-girl-wearing-white-robe-scarf-holding-ampoule-doing-injection-temple-with-syringe-isolated-pink-wall_13964249.htm#page=1&query=injection&position=18

ในช่วงเวลาที่เราอาจจะเกิดความเจ็บปวดในขณะที่จะต้องมีการฉีดยาหรือจากสถานการณืใดๆก็ตาม สามารถใช้รอยยิ้มในการบรรเทาความเจ็บปวดที่มีอยู่ได้ ซึ่งคำกล่าวที่ว่าไปนี้ไม่ได้กล่าวขึ้นลอยๆ แต่เป็นสิ่งที่ได้มาจากการศึกษาของนักวิจัยที่มีผลพบว่ารอยยิ้มสามารถลดความปวดในขณะฉีดยาได้จริง แค่ยิ้มก็ช่วยให้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการถูกเข็มฉีดยาเจาะลงไปในร่างกายได้แล้วจริงหรือ? ลองมาตามหาความจริงกัน

เหตุผลที่รอยยิ้มสามารถลดความเจ็บปวดที่มีได้ก็เป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่คนเราจะต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด ร่างกายจะมีการตอบสนองต่อความเจ็บปวดนั้นๆด้วยการหรี่ตาลงและยกแก้มสูงขึ้น ซึ่งการแสดงออกดังกล่าวถือเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติที่คนทุกๆคนไม่จำเป็นจะต้องบังคับให้มันเกิดขึ้น แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่านระบบการนึกคิด ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเจ็บปวดทั้งหลายที่มีในขณะนั้นๆ และปรากฎการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างสัตว์ ก็มีการตอบสนองต่อความเจ็บปวดด้วยการแสดงออกทางภาษากายคล้ายๆกันในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน

วิธีลดความเจ็บขณะฉีดยา
วิธีลดความเจ็บขณะฉีดยา — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/person-s-hand-wearing-surgical-glove-holding-syringe-with-white-background_12650915.htm#page=1&query=injection&position=22

ด้วยจุดๆนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งข้อสันนิษฐานว่า…เหตุใดร่างกายจึงต้องมีการตอบสนองต่อความเจ็บปวดด้วยลักษณะดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักวิจัยจึงมีการตั้งข้อสมมุติฐานต่อไปอีกว่าการที่เรามีการขยับกล้ามเนื้อใบหน้าในลักษณะที่แตกต่างกันจะมีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดความรู้สึกทางอารมณ์ได้หรือไม่

นักวิจัยจึงได้นำเอาวิธีการฉีดยามาใช้ในการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างการแสดงออกทางใบหน้าและการรับรู้ความเจ็บปวดของมนุษย์ การทดลองดังกล่าวเกิดขึ้นกับคนจำนวน 231 คน ซึ่งผู้ทดสอบทุกคนจะถูกฉีดยาด้วยน้ำเกลือ ซึ่งถือว่าเป็นการฉีดยาที่ใกล้เคียงกับการฉีดยาจริงๆมากที่สุด และจะมีการแบ่งกลุ่มผู้ทดสอบออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มคนก็จะแสดงสีหน้าท่าทางออกไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อดูว่าความแตกต่างของการแสดงออกทางสีหน้าจะมีผลต่อการลดความเจ็บปวดหรือไม่

กลุ่มทดลองจะมีการแสดงสีหน้าแตกต่างกัน โดยแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1 กลุ่มไม่แสดงออกทางสีหน้าเลย 2 กลุ่มยิ้มปกติ 3 กลุ่มยิ้มกว้าง และ 4 กลุ่มแสยะยิ้ม

ผลการทดลองพบว่า กลุ่มของผู้ทดสอบที่มีใบหน้ายิ้มกว้างและแสยะยิ้มจะเกิดความเจ็บปวดจากการฉีดยาลดลงถึง 40% เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่ไม่ได้แสดงสีหน้าเลย และเมื่อพิจารณาในส่วนของอัตราการเต้นของหัวใจ ก็พบว่ากลุ่มที่มีการยิ้มกว้างจะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่แสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจน

วิธีลดความเจ็บขณะฉีดยา
วิธีลดความเจ็บขณะฉีดยา — ภาพจาก : https://www.freepik.com/free-photo/female-doctor-giving-injection-patient_1006304.htm#query=injection%20smile&position=33

ด้วยเหตุผลี่นี้นักวิจัยจึงกล่าวว่า การยิ้มหรือการแสยะยิ้มจะช่วยลดความเจ็บปวดในขณะฉีดยาได้ แต่ว่าการยิ้มกว้างจะมีความเหมาะสมกับการตอบสนองทางสรีระที่เกิดขึ้นมากกว่าการแสดงออกของสีหน้าในรูปแบบอื่นๆ

ทั้งนี้ การทดลองดังกล่าวเป็นเพียงการทดลองที่ทำกับกลุ่มคนแค่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น และไม่ได้มีการกำหนดความหลากหลายของชาติพันธุ์หรือการกำหนดปัจจัยควบคุมอื่นๆ ซึ่งหากมีการศึกษาเพิ่มเติมมากกว่านี้ มีการควบคุมในทุกๆส่วนอย่างรอบด้านอาจจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองอาจจะมีโอกาสที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มคนได้

อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยดังกล่าวก็พอจะสรุปได้ว่าการยิ้มในขณะฉีดยาน่าจะมีผลที่ดีมากกว่าการที่แสดงหน้าไร้อารมณ์ ดังนั้น หากใครก็ตามที่จำเป็นจะต้องไปฉีดยา ไม่ว่าจะในโอกาสหรือกรณีใดก็ตาม จะเป็นการฉีดยาป้องกันโรค หรือแม้กระทั่งการเจาะเลือด ก็สามารถทดลองดูว่าการยิ้มจะลดทอดความเจ็บปวดในร่างกายได้จริงหรือไม่

คำตอบนี้คุณเองคงต้องเป็นคนพิสูจน์ดูนะคะ เพียงแค่คุณต้องลองยิ้มดูในขณะที่คุณหมอกำลังจะฉีดยาให้คุณ เพราะมันอาจจะช่วยทำให้คุณสามารถลดความเจ็บปวดหรือลดความกลัวที่เกิดขึ้นจากเข็มฉีดยาลงก็เป็นได้

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะคะ อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องรอยิ้มให้กับเวลาที่มีความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คุณสามารถยิ้มให้กับความสุข ความสมหวัง หรือคนรอบข้างได้ทุกเมื่อที่มีโอกาส เพราะรอยยิ้มสามารถสร้างสิ่งที่ดีๆและความสุขให้กับทุกคนได้จริงๆ

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)