บทความน่ารู้

ผู้หญิงถนัดเรื่องไหนในที่ทำงาน

ผู้หญิงถนัดเรื่องไหนในที่ทำงาน

 

ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยโดนดูถูกในที่ทำงานว่าไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นผู้นำ หรือทำงานได้สำเร็จได้เทียบเท่ากับผู้ชาย การกล่าวหาแบบนี้อาจจะเกิดมาจากความเชื่อแบบเก่าๆ ที่เชื่อว่าเพศชายเท่านั้นที่จะสามารถทำงานได้ดีกว่า ในขณะที่เพศหญิงควรที่จะใช้เวลาอยู่บ้านหรือเลี้ยงลูกมากกว่าการที่จะออกมาทำงาน

แต่โลกที่หมุนเปลี่ยนไปทุกวันทำให้การใช้ชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูกอีกต่อไป แต่สามารถออกมาทำงานและประสบความสำเร็จได้ และผูู้ชายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว เพราะเพศไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้ถึงความสำเร็จในชีวิตการทำงานของมนุษย์อีกต่อไปแล้ว แต่ต้องพิจารณาถึงความถนัดในแต่ละบุคคลว่ามากเพียงพอต่อการที่จะทำให้ประสบสำเร็จหรือไม่

ทั้งนี้ ก็มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ยังคงโดนดูถูกว่าไม่เหมาะสมกับการที่จะออกมาทำงาน หรือเติบโตเป็นหัวหน้าผู้ชาย ซึ่งหากกล่าวในความเป็นจริงแล้วต้องบอกว่า ผู้หญิงก็มีข้อโดดเด่นในการทำงานมากกว่าผู้ชายในหลายๆด้าน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับผู้ชาย เราจะชี้ให้เห็นว่างานประเภทใดที่ผู้หญิงมักจะทำได้ดีกว่าผู้ชาย ซึ่ง

ผู้หญิงถนัดเรื่องไหนในที่ทำงาน
ผู้หญิงถนัดเรื่องไหนในที่ทำงาน — ภาพจาก : https://www.pexels.com/photo/photo-of-woman-using-her-laptop-935756/

1 ผู้หญิงขอความร่วมมือจากผู้อื่นได้ดีกว่า

การทำงานทุกอย่างไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว จำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากคนอื่นๆ เพื่อที่จะทำให้งานนั้นสามารถที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องกล่าวว่าผู้หญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องของการเลือกใช้คำพูดและน้ำเสียงได้ดีกว่าผู้ชาย จึงทำให้การขอความร่วมมือของผู้หญิงมักจะได้รับผลสำเร็จได้ดีกว่า

มีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้มีการทำการศึกษาในเรื่องของการใช้ภาษาระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งพบว่าผู้หญิงจะเลือกใช้คำเพื่อขยายคำนามหรือกริยามากกว่าผู้ชาย สามารถเลือกใช้คำที่ละเอียดละออได้มากกว่า ซึ่งเป็นคำที่สามารถแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกข้างในได้อย่างชัดเจนมากกว่าผู้ชาย และย่อมทำให้การได้รับความช่วยเหลือเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า เพราะผู้ฟังจะรู้สึกรื่นหู และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือหากได้รับคำขอนั้นๆ จากผู้หญิง

2 ผู้หญิงเป็นที่ปรึกษาได้ดีกว่า

การทำงานย่อมจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่เสมอ ซึ่งหากมีใครสักคนเข้ามาขอคำปรึกษาจากผู้หญิง ผู้หญิงมักจะเป็นผู้ฟังที่ดีกว่าผู้ชาย สามารถที่จะเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่ระบายได้เป็นอย่างดี และสามารถที่จะให้คำแนะนำจนทำให้ผู้ที่เข้ามารับคำปรึกษารู้สึกสบายใจ และกล้าที่จะเปิดใจกับคนๆนั้นได้มากขึ้น ซึ่งการเป็นที่ปรึกษาที่ดีถือเป็นข้อได้เปรียบของผู้หญิงที่จะทำให้สามารถที่จะเข้าถึงจิตใจของคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องได้ดีมากกว่าผู้ชาย

ผู้หญิงถนัดเรื่องไหนในที่ทำงาน
ผู้หญิงถนัดเรื่องไหนในที่ทำงาน — ภาพจาก : https://www.pexels.com/photo/woman-wearing-gray-blazer-writing-on-dry-erase-board-1181534/

3 ผู้หญิงสามารถจัดการงานในเวลาที่จำกัด

งานหลายๆอย่างจำเป็นจะต้องทำไปพร้อมๆกัน ซึ่งผู้หญิงจะมีความสามารถเฉพาะตัวในการที่จะจัดการสิ่งต่างๆในเวลาเดียวกันได้ เนื่องจากสมองของผู้หญิงสามารถที่จะคิดและประมวลผลได้เร็วกว่า มีความสามารถในการจัดการปัญหาในงานแบบรอบด้านในเวลาที่จำกัด สามารถที่จะสลับความคิดไปมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเพศตรงข้าม

4 ผู้หญิงมีความยืดหยุ่นในภาวะวิกฤตได้ดีกว่า

ผู้หญิงมักจะมีความอดทนอดกลั้นได้มากกว่า เพราะธรรมชาติของเพศหญิงถือว่าเป็นเพศที่จำเป็นที่จะต้องอุ้มท้องและดูแลลูก ความอดทนของผู้หญิงในเรื่องทั่วๆไปจึงมักจะมากกว่าผู้ชาย และอาจจะรวมไปถึงความอดทนในการทำงานด้วย ทำให้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแบบไหน ผู้หญิงจึงมักจะมีความสามารถในการที่จะอดทนและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดี และมีความยืดหยุ่นในการทำงานในทุกๆสถานการณ์ ซึ่งทำให้ผู้หญิงสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำได้ดีไม่แพ้กับผู้ชายเลย

5 ผู้หญิงมีทักษะการจัดการมากกว่า

จากข้อได้เปรียบที่กล่าวมา 4 ข้อข้างต้น อาจจะพอเรียกรวมกันว่าเป็นทักษะในการจัดการ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการทำงานยุคปัจจุบัน เพราะทักษะพื้นฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความจำหรือความสามารถในการคำนวณ สามารถถูกแทนที่ได้ด้วยคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ แต่ทักษะในการจัดการเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการทำงานเป็นทีม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นธรรมชาติของผู้หญิง ที่มีอยู่ในตัวเองโดยไม่ต้องผ่านการฝึกฝนใดๆ

จากทั้งหมดที่กล่าวมาอาจจะบอกได้ว่าการประสบความสำเร็จของคนๆหนึ่งจำเป็นต้องมีหลายๆทักษะรวมกัน ซึ่งการกล่าวอ้างเรื่องเพศคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไป เพราะเพศชายและเพศหญิงจะมีความถนัดในรูปแบบที่แตกต่างกัน และมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคลด้วย การเหยียดเรื่องเพศจึงควรจะหมดไปในสังคมไทยปัจจุบัน และหันมาส่งเสริมในสิ่งที่แต่ละคนถนัด เพื่อผลักดันให้ไปสู่จุดหมายที่มุ่งไว้ในมุมที่ต่างกัน

ทั้งนี้ คงไม่มีใครที่สามารถที่จะทำงานเพียงคนเดียวและประสบความสำเร็จคนเดียวได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทำให้ทุกๆคนสามารถที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรือเจุดมุ่งหมายของตัวเองได้ขอเพียงแต่คุณนั้นอย่าดูถูกตัวเองและมองให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง คุณก็จะสามารถเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอนน

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)