การดูแลสุขภาพ, การออกกำลังกาย, บทความสุขภาพ, สุขภาพ, สุขภาพดี, สุขภาพน่ารู้

LGBTQ ความหลากหลายทางเพศที่ต้องเข้าใจ

LGBTQ ความหลากหลายทางเพศที่ต้องเข้าใจ

ในยุคปัจจุบันนี้ เพศอาจไม่ได้แบ่งเป็น 2 เพศ แค่เพศชายและเพศหญิงอีกต่อไป แต่สามารถที่จะแบ่งเพศออกได้อีกหลายหลาก ดังที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า LGBTQ ซึ่งเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO

องค์การอนามัยโลกจัดประเภทเพศสภาพที่ไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่วสุด ทั้งนี้ การจักประเภทดังกล่าวไม่ถูกจัดว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจแต่อย่างไร

เพราะกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่เรียกว่า LGBTQ ถือเป็นคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่อาจจะไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่อย่าเพิ่งตีค่าว่าเขาเป็นคนแปลกหรือคนผิดปกติ เพราะไม่ว่าเขาจะมีเพศอะไร…ก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ไม่แตกต่างจากคนอื่น ๆ

ภาพจาก : https://www.pexels.com/photo/photo-of-two-men-lying-down-2725458/

สำหรับคำย่อของ LGBTQ ก็มีความหมายแบ่งออกไปได้ใน 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

L – Lesbian คือ กลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง

G – Gay คือ กลุ่มผู้ชายรักผู้ชาย

B – Bisexual คือ กลุ่มที่รักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

T – Transgender คือ กลุ่มคนข้ามเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิง หรือจากเพศหญิงเป็นเพศชาย

Q – Queer คือ กลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่ง โดยไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศและความรัก

 

นอกจากความหมายของสัญลักษณ์ตัวย่อ LGBTQ แล้ว ยังมีความหมายของเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่ได้รับการบัญญัติขึ้นมาให้คนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

โดยเพศวิถีหรือรสนิยมทางเพศ สามารถที่จะแบ่งลักษณะออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1 รักต่างเพศ คือ ผู้ที่รักหรือผู้ที่มีความชื่นชอบเพศตรงข้าม หรือบุคคลที่มีเพศต่างกัน อย่างเช่น ผู้ชายชอบผู้หญิง หรือผู้หญิงชอบผู้ชาย

2 รักเพศเดียวกัน คือ คนที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกัน ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ เลสเบี้ยนและเกย์

3 ไบเซ็กชวล คือ ผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยจะมีอารมณ์เสน่หากับเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ได้

4 ไม่ฝักใฝ่ทางเพศ คือ คนที่ไม่สนใจเรื่องการมีสัมพันธ์กับบุคคลอื่นใด มีเพียงแค่ความรู้สึกสนิทสนมหรือผูกพันกับบุคคลอื่นๆเท่านั้น

ภาพจาก : https://www.pexels.com/photo/women-holding-hands-4557647/

แม้ว่า LGBTQ จะถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายๆคน แต่ต้องมั่นใจและยอมรับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดปกติ แม้ว่าในสมัยก่อนอาจจะถือว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางจิตใจ แต่ในปัจจุบันกลุ่ม LGBTQ ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทความหลากหลายทางเพศ ที่สามารถพบเจอได้ในทุกๆสังคมหรือกลุ่มอาชีพ

ความคิดแบบเก่าที่ไม่ยอมรับเรื่องเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดล้วนถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งถูกกำหนดขึ้นจากกลุ่มคนในอดีต แต่ส่งผลต่อเนื่องสู่คนในยุคปัจจุบัน จนทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้ที่อาจจะไม่ได้รับสิทธิที่ควรที่จะได้

แต่ในปัจจุบัน สังคมเริ่มรับเอาอิทธิพลทางด้านความคิดและบรรทัดฐานตามแบบตะวันตกเข้ามามากขึ้น เราจึงสามารถพบเห็นกลุ่มคนที่เป็นเพศทางเลือกได้ทั่วไป โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องหลบซ้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไป

ทั้งนี้ สังคมปัจจุบันก็ค่อนข้างตอบรับกับเพศทางเลือกมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากภาพยนตร์หรือซีรีย์ในยุคปัจจุบัน ที่นำเสนอความรักในรูปแบบของชายรักชายมากขึ้น ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่ความรักของชายและหญิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนในร่างกาย สารเคมีในสมอง การเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครอง วัฒนธรรมในสังคม หรือพื้นฐานทางสังคมที่หล่อหลอมตัวบุคคลเหล่านั้นขึ้นมา ซึ่งต้องย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปัญหาของกลุ่ม LGBTQ ยังคงต้องเผชิญกับเรื่องของการยอมรับจากคนในครอบครัว ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตามความหวังของพ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่ทุกคนย่อมต้องการให้ลูกของตนรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ทั้งนี้ คนในครอบครัวควรที่จะให้การยอมรับและเข้าใจ ไม่เอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่น รวมไปถึงไม่ได้ลดคุณค่าในตัวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเหล่านี้

สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะแสดงตัวตนของตัวเองออกมาได้อย่างอิสระ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมือนกับคนทั่วๆไป และสามารถที่จะใช้ศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาได้สูงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ตาม

การสื่อสารในเชิงบวกระหว่างคนในครอบครัว โดยเน้นในด้านการมองผลดีมากกว่าผลเสีย และเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้บอกเล่าเรื่องราวที่เก็บไว้ในใจด้วยความเข้าใจ อีกทั้ง การเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้โดยดูแลอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ และพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น เป็นสิ่งที่ผู้ปกตรองในทุกๆครอบครัวควรที่จะทำ ไม่ว่าลูกหรือบุตรหลานของเราจะมีเพศใดก็ตาม

หากทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี โดยมีพื้นฐานเริ่มต้นจากครอบครัว ไม่ว่าจะมีเพศไหนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งสิ้น และสามารถช่วยลดปัญหาของโรคซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด หรือปัญหาอื่นๆที่อาจจะตามมาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในครอบครัว

ในยุคปัจจุบันนี้ เพศอาจไม่ได้แบ่งเป็น 2 เพศ แค่เพศชายและเพศหญิงอีกต่อไป แต่สามารถที่จะแบ่งเพศออกได้อีกหลายหลาก ดังที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า LGBTQ ซึ่งเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO

องค์การอนามัยโลกจัดประเภทเพศสภาพที่ไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่วสุด ทั้งนี้ การจักประเภทดังกล่าวไม่ถูกจัดว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจแต่อย่างไร

เพราะกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่เรียกว่า LGBTQ ถือเป็นคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่อาจจะไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ในสังคม แต่อย่าเพิ่งตีค่าว่าเขาเป็นคนแปลกหรือคนผิดปกติ เพราะไม่ว่าเขาจะมีเพศอะไร…ก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ไม่แตกต่างจากคนอื่น ๆ

ภาพจาก : https://www.pexels.com/photo/photo-of-two-men-lying-down-2725458/

สำหรับคำย่อของ LGBTQ ก็มีความหมายแบ่งออกไปได้ใน 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

L – Lesbian คือ กลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง

G – Gay คือ กลุ่มผู้ชายรักผู้ชาย

B – Bisexual คือ กลุ่มที่รักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

T – Transgender คือ กลุ่มคนข้ามเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิง หรือจากเพศหญิงเป็นเพศชาย

Q – Queer คือ กลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่ง โดยไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศและความรัก

นอกจากความหมายของสัญลักษณ์ตัวย่อ LGBTQ แล้ว ยังมีความหมายของเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่ได้รับการบัญญัติขึ้นมาให้คนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

โดยเพศวิถีหรือรสนิยมทางเพศ สามารถที่จะแบ่งลักษณะออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1 รักต่างเพศ คือ ผู้ที่รักหรือผู้ที่มีความชื่นชอบเพศตรงข้าม หรือบุคคลที่มีเพศต่างกัน อย่างเช่น ผู้ชายชอบผู้หญิง หรือผู้หญิงชอบผู้ชาย

2 รักเพศเดียวกัน คือ คนที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกัน ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ เลสเบี้ยนและเกย์

3 ไบเซ็กชวล คือ ผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยจะมีอารมณ์เสน่หากับเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ได้

4 ไม่ฝักใฝ่ทางเพศ คือ คนที่ไม่สนใจเรื่องการมีสัมพันธ์กับบุคคลอื่นใด มีเพียงแค่ความรู้สึกสนิทสนมหรือผูกพันกับบุคคลอื่นๆเท่านั้น

ภาพจาก : https://www.pexels.com/photo/women-holding-hands-4557647/

แม้ว่า LGBTQ จะถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายๆคน แต่ต้องมั่นใจและยอมรับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความผิดปกติ แม้ว่าในสมัยก่อนอาจจะถือว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางจิตใจ แต่ในปัจจุบันกลุ่ม LGBTQ ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทความหลากหลายทางเพศ ที่สามารถพบเจอได้ในทุกๆสังคมหรือกลุ่มอาชีพ

ความคิดแบบเก่าที่ไม่ยอมรับเรื่องเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดล้วนถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งถูกกำหนดขึ้นจากกลุ่มคนในอดีต แต่ส่งผลต่อเนื่องสู่คนในยุคปัจจุบัน จนทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้ที่อาจจะไม่ได้รับสิทธิที่ควรที่จะได้

แต่ในปัจจุบัน สังคมเริ่มรับเอาอิทธิพลทางด้านความคิดและบรรทัดฐานตามแบบตะวันตกเข้ามามากขึ้น เราจึงสามารถพบเห็นกลุ่มคนที่เป็นเพศทางเลือกได้ทั่วไป โดยที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องหลบซ้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไป

ทั้งนี้ สังคมปัจจุบันก็ค่อนข้างตอบรับกับเพศทางเลือกมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากภาพยนตร์หรือซีรีย์ในยุคปัจจุบัน ที่นำเสนอความรักในรูปแบบของชายรักชายมากขึ้น ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่ความรักของชายและหญิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนในร่างกาย สารเคมีในสมอง การเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครอง วัฒนธรรมในสังคม หรือพื้นฐานทางสังคมที่หล่อหลอมตัวบุคคลเหล่านั้นขึ้นมา ซึ่งต้องย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปัญหาของกลุ่ม LGBTQ ยังคงต้องเผชิญกับเรื่องของการยอมรับจากคนในครอบครัว ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตามความหวังของพ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่ทุกคนย่อมต้องการให้ลูกของตนรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ทั้งนี้ คนในครอบครัวควรที่จะให้การยอมรับและเข้าใจ ไม่เอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่น รวมไปถึงไม่ได้ลดคุณค่าในตัวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเหล่านี้

สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้พวกเขาสามารถที่จะแสดงตัวตนของตัวเองออกมาได้อย่างอิสระ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมือนกับคนทั่วๆไป และสามารถที่จะใช้ศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาได้สูงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ตาม

การสื่อสารในเชิงบวกระหว่างคนในครอบครัว โดยเน้นในด้านการมองผลดีมากกว่าผลเสีย และเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้บอกเล่าเรื่องราวที่เก็บไว้ในใจด้วยความเข้าใจ อีกทั้ง การเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้โดยดูแลอยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ และพร้อมเข้าให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น เป็นสิ่งที่ผู้ปกตรองในทุกๆครอบครัวควรที่จะทำ ไม่ว่าลูกหรือบุตรหลานของเราจะมีเพศใดก็ตาม

หากทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี โดยมีพื้นฐานเริ่มต้นจากครอบครัว ไม่ว่าจะมีเพศไหนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งสิ้น และสามารถช่วยลดปัญหาของโรคซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด หรือปัญหาอื่นๆที่อาจจะตามมาเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในครอบครัว

Sending
User Review
0 (0 votes)