การดูแลสุขภาพ, บทความน่ารู้, บทความสุขภาพ, สุขภาพ, สุขภาพดี, สุขภาพน่ารู้

อายุมากแค่ไหนก็ออกกำลังกายได้

อายุมากแค่ไหนก็ออกกำลังกายได้

 

หากพูดถึงการออกกำลังกายแล้ว ใครๆก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำ ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่ ก็ยังจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายทั้งสิ้น โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่การเผาผลาญพลังงานของร่างกายลดลง ร่วมไปกับการที่อวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายเริ่มจะเสื่อมถอยลงตามกาลเวลา ยิ่งทำให้ผู้สูงวัยจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น เพื่อที่จะชะลอการเสื่อมของอวัยวะในส่วนต่างๆ และยังทำให้คุณมีความแข็งแรง แม้จะมีอายุมากเท่าไหร่ก็ตาม

การพยายามทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงในทุกๆช่วงวัยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาซื้อได้ แต่ต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตัวของบุคคลนั้นจริงๆ ที่จะทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุมีความแข็งแรงมากขึ้น และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะมาเยี่ยมเยือน

ทั้งนี้ การออกกำลังกายของผู้สูงอายุจะต้องแตกต่างจากการออกกำลังกายของคนในช่วงวัยอื่น และจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้การออกกำลังกายนั้นเป็นการทำร้ายร่างกายของพวกเขา และทำให้ผู้สูงอายุมีความแข็งแรงมากขึ้นได้จริงๆ

อายุมากแค่ไหนก็ออกกำลังกายได้
อายุมากแค่ไหนก็ออกกำลังกายได้. — ภาพจาก : https://www.pexels.com/photo/cheerful-aged-sportsman-doing-sport-exercise-5067748/

สถาบันสุขภาพแห่งชาติมีการแนะนำวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเอาไว้ 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1 การออกกำลังกายแบบแอโรบิก เป็นการออกกำลังการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หัวใจมีอัตราการเต้นอยู่ในช่วงที่เหมาะสม จึงช่วยเพิ่มสุขภาพที่ดีต่อหัวใจ และหลอดเลือด

2 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นการออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย

3 การออกกำลังกายแบบทรงตัว เป็นการออกกำลังเพื่อเพิ่มการทรงตัวที่ดี ช่วยให้คุณยืนได้อย่างมั่นคง และป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ

4 การออกกำลังกายแบบยืดหยุ่น เป็นการออกกำลังเพื่อช่วยให้คุณสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างการออกกำลังแบบนี้ เช่น โยคะ เป็นต้น

รูปแบบการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ ควรที่จะเน้นรูปแบบข้างต้นนี้อย่างน้อย 1 แบบ หรือสามารถที่จะทำทั้ง 4 รูปแบบร่วมกันก็ได้ ซึ่งจะยิ่งเป็นการดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ คุณอาจจะต้องปรับการออกกำลังให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการออกกำลังกาย และทำให้เกิดความน่าสนใจหรือความสนุกที่จะทำมันในทุกๆวันได้

รูปแบบการออกกำลังกายที่แนะนำข้างต้น ถือเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ปลอดภัย และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งการออกกำลังกายไม่จำเป็นจะต้องทำเพียงแค่คนเดียว คุณสามารถใช้เวลาเหล่านี้ร่วมกับคนที่คุณรัก เพื่อน หรือคนในครอบครัว เพื่อทำให้เกิดความสนุกสนานที่มากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะพัฒนาสุขภาพที่ดีไปได้พร้อมๆกัน

อายุมากแค่ไหนก็ออกกำลังกายได้
อายุมากแค่ไหนก็ออกกำลังกายได้. — ภาพจาก : https://www.pexels.com/photo/elderly-man-stretching-his-body-6922183/

หรือหากใครที่ไม่ถนัดที่จะออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้เพียงคนเดียวในบ้าน และรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากกับการศึกษาด้วยตนเอง คุณอาจจะต้องเข้าคลาสออกกำลังกายที่มีเทรนเนอร์คอยสอน ซึ่งจะทำให้คุณเกิดแรงจูงใจในการออกกำลังกายมากขึ้น

เพราะการที่คุณได้เข้าไปอยู่ร่วมกันกับกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์ในการออกกำลังกายเหมือนกัน ต้องการที่จะมีสุขภาพแข็งแรงคล้ายๆกัน ก็จะทำให้คุณสามารถที่จะออกกำลังกายได้อย่างยาวนานมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันก็มีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น

การเข้าคลาสแอโรบิคในน้ำ ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ เพราะน้ำจะช่วยลดแรงกระแทก และช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย พร้อมไปกับการทำให้การทรงตัวของผู้สูงอายุดีมากขึ้น และหากผู้สูงอายุคนใดที่เพิ่งจะบาดเจ็บหรือได้รับการผ่าตัดมา การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยให้คุณฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บต่างๆนั้นได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และยังช่วยทำให้อารมณ์ถูกปรับให้อยู่ในโหมดที่ดีขึ้นได้ด้วย

อีกหนึ่งการออกกำลังกายที่เป็นการเข้าคลาสเรียนร่วมกับคนอื่นที่ได้ผลดีสำหรับผู้สูงอายุ ก็คือ การชกมวยแบบไม่มีแรงกระแทก หรือเป็นการชกมวยโดยไม่มีการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน การออกกำลังกายแบบนี้ถือเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายที่ยอดเยี่ยม และยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ร่างกาย ซึ่งมาพร้อมกับความสนุกที่จะทำให้ผู้สูงวัยสามารถที่จะออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่บาดเจ็บ

อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องรอให้อายุมากก่อนแล้วค่อยออกกำลังกายในรูปแบบที่เราแนะนำนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว…ไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนๆ ก็สามารถที่จะออกกำลังกายให้เข้ากับสุขภาพร่างกายของตัวเองได้ทั้งสิ้น เพียงแต่หากเป็นการออกกำลังกายในช่วงวัยที่มากขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องใช้แรงบันดาลใจหรือมีการดูแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้การออกกำลังกายนั้นเป็นการทำร้ายร่างกายของคนนั้นๆ

แต่ถ้าจะให้ดีหากผู้สูงอายุคนนั้นมีโรคประจำตัวใดๆที่อาจจะส่งผลต่อร่างกาย ก็ควรที่จะเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์เสียก่อน เพื่อให้รู้ขอบเขตในการออกกำลังกายที่สามารถทำได้โดยไม่เป็นการทำลายสุขภาพ ก็จะทำให้ผู้สูงอายุท่านนั้นมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น

Sending
User Review
0 (0 votes)