การดูแลสุขภาพ, บทความน่ารู้, บทความสุขภาพ, สุขภาพ, สุขภาพดี, สุขภาพน่ารู้

รู้ก่อนป่วยด้วยการ “ตรวจยีน”

รู้ก่อนป่วยด้วยการ “ตรวจยีน”

ยามรักษาร่างกายทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทุกๆอย่าง ก็ย่อมจะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงได้แล้ว

หนึ่งวิธีการที่จะทำให้เราสามารถรู้ถึงโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ก็คือ การตรวจสุขภาพ ซึ่งการตรวจสุขภาพที่เราจะกล่าวถึงในบทความนี้ไม่ใช่การตรวจสุขภาพธรรมดาๆ ทั่วไปเท่านั้น แต่จะเป็นการตรวจในระดับยีน หรือที่เรียกว่า Genetic Testing เพื่อหาความผิดปกติในส่วนของยีนที่ลึกลงไปจนถึง DNA การตรวจสอบเช่นนี้จะช่วยทำให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงของสุขภาพและโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถจะมีอายุที่ยืนยาวได้มากขึ้นกว่าเดิม

คงจะดีถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหยั่งรู้ล่วงหน้าได้ว่าเรามีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคร้ายหรือไม่ หรือเมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสไม่สบาย เพราะหากเราสามารถที่จะรู้ได้ก่อนว่าตัวเองมีโอกาสที่จะเกิดโรคอะไรได้บ้าง เราก็จะพยายามหาวิธีการในการที่จะป้องกันหรือดูแลตัวเอง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้น

หากคุณรู้สึกสนใจที่จะตรวจยีนของตัวเอง ต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าการตรวจยีนคืออะไร? ซึ่งเรามีคำตอบมาให้คุณค่ะ

ภาพจาก : https://www.pexels.com/photo/man-woman-technology-work-4033304/

การตรวจยีน หรือการตรวจทางพันธุกรรม เป็นการตรวจวิเคราะห์หาการกลายพันธุ์ของยีนในระดับ DNA ที่จะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อจะได้วิเคราะห์ว่าตำแหน่งของยีนแต่ละตัวว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ซึ่งนำไปสู่การเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น หากพบความผิดปกติก็จะนำมาคำนวณเป็นคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินผลอีกครั้ง ว่าผู้ป่วยคนนั้นจะต้องมีการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างไร โดยหลักการที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นการใช้คะแนนเชิงสถิติ และนำไปเทียบกับระดับคะแนนประชากร เพื่อสรุปผลว่าคุณนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนในการเกิดโรคหนึ่งๆ

หลังจากการประเมินผลคะแนน คุณจะทราบว่าคุณมีความเสี่ยงในการเกิดโรคแต่ละโรคกี่คะแนน ซึ่งหากคุณได้รับคะแนนสูงก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตัวการชี้ว่าจะเกิดโรคจริงหรือไม่ เพียงแต่สามารถบอกความเสี่ยงจากพันธุกรรมว่ามีโอกาสในการเกิดโรคนั้นๆได้เท่าไหร่ เพราะการเกิดโรคยังต้องมีโอกาสอื่นๆประกอบด้วย

สำหรับกลไกในการเกิดโรคที่ขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมจะเจาะลึกลงไปตรวจสอบ “จีโนไทป์ (Genotype)” ซึ่งคือรูปแบบของยีนที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่างๆของพันธุกรรม หากมีการกลายพันธุ์ของยีนในบางตำแหน่ง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ก็จะส่งผลให้เกิดเป็นความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งอาจจะเกิดโรคหรืออาจจะไม่ได้เป็นโรคก็ได้เช่นเดียวกัน

ภาพจาก : https://www.pexels.com/photo/food-plate-dawn-glass-4031442/

หากใครเริ่มสนใจที่จะตรวจพันธุกรรมแล้ว ก็ต้องทราบถึงขั้นตอนสำคัญในการตรวจพันธุกรรมก่อน ว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้าง ซึ่งสามารถสรุปกระบวนการในการตรวจสุขภาพระดับยีน ได้ดังนี้

1 ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพันธุกรรม

หากใครต้องการที่จะตรวจสุขภาพในด้านเชิงลึกในระดับพันธุกรรม สิ่งแรกที่คุณควรจะทำ ก็คือ การขอคำปรึกษาจากแพทย์ที่มีความชำนาญในด้านของการตรวจสอบพันธุกรรมก่อน ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยในการประเมินเบื้องต้นว่าคุณนั้นควรที่จะตรวจสอบพันธุกรรมหรือไม่ เพื่อไม่ให้การลงทุนสูญเปล่านั่นเอง

2 เลือกวิธีการตรวจที่เหมาะสมกับการตรวจโรคทางพันธุกรรม

การตรวจพันธุกรรมจะมีวิธีการหลากหลาย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

3 เก็บตัวอย่าง

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะมีการตรวจพันธุกรรม ก็จะต้องมีการเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปส่งตรวจวิเคราะห์พันธุกรรม ซึ่งตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจอาจจะเป็นในรูปแบบของเลือดหรือน้ำลาย เป็นต้น

4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลและสรุป

หลังจากที่ได้ผลการวิเคราะห์ในระดับพพันธุกรรมมาแล้ว จะต้องนำเอาผลนั้นมาคำนวณเป็นคะแนนด้วยอัลกอลิธึมที่ออกแบบไว้ เพื่อนำมาใช้ดูแนวทางการดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรค หรือภาวะสุขภาพต่างๆที่คุณเป็นอยู่ โดยผลการตรวจสอบที่คุณได้รับจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับโรคเดียวกันในประชากรทั่วไป เพื่อที่จะทำให้รู้ว่าคุณนั้นมีคะแนนการตรวจมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ

จากนั้น แพทย์จะแนะนำวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตามระดับคะแนนที่คุณได้รับ ทั้งนี้ ไม่ว่าผลคะแนนของคุณจะแสดงออกมาอยู่ในระดับใด สิ่งที่เรายังคงต้องทำอยู่ก็คือ การใส่ใจในสุขภาพ เพราะความเป็นจริงแล้วปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคอาจไม่ได้ขึ้นอยู่แค่เพียงปัจจัยทางพันธุกรรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคหรือไม่เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น คะแนนการตรวจทางพันธุกรรมที่สูงจึงไม่ได้บ่งชี้ว่าคุณจะเป็นโรคนั้นๆเสมอไป เป็นเพียงแค่ความเสี่ยงขอการเกิดโรค เพื่อให้คุณได้รู้ก่อนเท่านั้นเอง

การที่คุณตรวจพบปัจจัยทางพันธุกรรมจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้คุณสามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากการเกิดโรคต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และจะได้ใช้เวลาในการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังมากขึ้น และแม้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด และไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือ การปรับการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดโรคในกรณีที่คุณได้รับคะแนนสูงๆ รวมไปถึงการขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อที่จะวางแผนเพิ่มเติมในการดูแลรักษาและป้องกันโรคต่อไป

แม้จะรู้ถึงความผิดปกติของโรคที่เกิดจากพันธุกรรมแล้ว ก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพในองค์รวม และหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีแบบทั่วไปเป็นประจำด้วยเช่นเดียวกัน รวมไปถึงการพยา

Sending
User Review
0 (0 votes)
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)