ทำไมคำว่า ‘หวาน’ ของเราต่างกัน

งา..ยิ่งกินยิ่งมีประโยชน์

พร่อง‘มันเนย’ พร่อง‘ประโยชน์’